Znak Politechniki Warszawskiej

Wyniki głosowania w drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego PW

Za nami już druga edycja Budżetu Partycypacyjnego Politechniki Warszawskiej. 

Budżet Partycypacyjny PW - wyniki

W tym roku do BP PW zgłoszono 20 projektów. Spośród nich wybrano 17 spełniających wszystkie wymogi regulaminowe. Po fazie głosowania do realizacji zostały skierowane aż 4 projekty! 

W poniższej tabeli prezentujemy wszystkie pomysły, spośród których mogli wybierać członkowie społeczności PW. Wytłuszczeniem oznaczyliśmy te z nich, które zostaną przekazane do realizacji. 

 

Miejsce według liczby oddanych głosów  Nazwa Projektu  Liczba zdobytych głosów  Zakładany koszt realizacji projektu w zł 
1.

Projekt nr 10 

MINI Świat Rozrywki 

471  9 304,94 
2.

Projekt nr 6 

Pszczoły na PW  

394  21 730 
3.

Projekt nr 1 

Rewitalizacja Centrum Ruchu Studenckiego  

379  63 337 
4.

Projekt nr 9 

Politechniczny CZIillout. Strefa relaksu przed CZIiTT PW 

358  42 820 
5.

Projekt nr 7 

Modernizacja Klubu Studenckiego „FILIP” w DS „Wcześniak” 

274  33 135,64 
6.

Projekt nr 2 

Odświeżenie dziedzińca na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

249  93 900 
7.

Projekt nr 17 

Wrzutnie biblioteczne do samodzielnego zwrotu książek 

242  25 534,8 
8.

Projekt nr 11 

Dosprzętowienie Klubu Studenckiego Stan Surowy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 

240  14 137 
9.

Projekt nr 13 

Wypocznij na wydziale - open space dla studentów 

238  8 574 
10.

Projekt nr 16 

Wiata rowerowa 

208  19 170,78 
11.

Projekt nr 12 

Stacja Street Workout na terenie Kampusu Centralnego PW 

177  11 900 
12.

Projekt nr 15  

Organizacja cyklu koncertów przez Klub Studencki Amplitron 

173  25 300 
13.

Projekt nr 5 

Łąka kwietna na PW 

168  15 400 
14.

Projekt nr 4 

Budki dla ptaków   

94  18.250 
15.

Projekt nr 8 

Pismo studenckie "KONTENER" 

90  23 220 
16.

Projekt nr 14 

Mapping na PW   

56  98 914,72 
17.

Projekt nr 3 

Biblioteka Plenerowa 

28  11 000 

 

W głosowaniu, które trwało od 30 marca do 27 kwietnia 2020 r., łącznie oddano 3841 głosy, w tym 3839 ważnych głosów oraz 2 głosy nieważne. 

Zgodnie z regulaminem sfinalizowane zostają projekty z największą liczbą głosów. Trzy projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, nie wyczerpały jednak puli środków finansowych Budżetu Partycypacyjnego PW, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji kolejnego projektu z listy rankingowej, do realizacji skierowany został więc projekt nr 13 “Wypocznij na wydziale – open space dla studentów” zajmujący dalszą pozycję na liście, a którego kwota pozwala na jego realizację w ramach BP PW, z zastrzeżeniem par. 6. ust. 3. Regulaminu Budżetu Partycypacyjnego ("Rektor PW zastrzega sobie prawo do dofinansowania poza procedurą BP wybranego projektu, który nie otrzymał liczby głosów wystarczającej do realizacji w ramach BP lub nie zmieścił się w puli środków przeznaczonych do spożytkowania, w kwocie nie przekraczającej 10% projektu."). 

Więcej informacji o Budżecie Partycypacyjnym można znaleźć na stronie internetowej BP