Opublikowano: 14.01.2021 15:40

Wyniki World’s TOP 2% Scientists 2019

Politechnika Warszawska znalazła się na trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby najchętniej cytowanych badaczy w 2019 roku. Osiągnęliśmy to dzięki 42 pracownikom naukowym, którzy znaleźli się wśród najczęściej cytowanych dwóch procent naukowców na świecie.

Gmach Główny PW

fot. BPI

Lista najczęściej cytowanych naukowców na świecie World’s TOP 2% Scientists,  którą opublikowano na łamach czasopisma „PLOS Biology Journal”, została przygotowana przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies. 

Na liście znalazło się blisko 160 tys. naukowców z całego świata. Polska z 726 badaczami została sklasyfikowana na 27. pozycji tego zestawienia. Najliczniej reprezentowaną instytucją z naszego kraju jest Polska Akademia Nauk z 141 pracownikami wymienionymi na liście. Na podium znalazły się jeszcze Uniwersytet Warszawski (52 naukowców) i Politechnika Warszawska (42 badaczy). Dalej możemy znaleźć Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (34 osoby), Uniwersytet Jagielloński (32 osoby), Politechnikę Wrocławską (27 osoby), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (25 osoby), Politechnikę Poznańską (23 osoby) oraz Politechnikę Gdańską (22 osoby). 

Ranking TOP 2% za rok 2019 opracowano w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów. Do tego celu zespół analityków z Uniwersytetu Stanforda, Elsevier i SciTech Strategies użył algorytmu wykorzystującego 6 różnie ważonych parametrów. Algorytm promuje publikacje, w których dany autor był jedynym bądź pierwszym lub ostatnim nazwiskiem na liście autorów. 

Wykaz wszystkich wyróżnionych naukowców dostępny jest na stronie data.mendeley.com.

Lista sklasyfikowanych naukowców z PW