Znak Politechniki Warszawskiej

Wydział Architektury PW partnerem programu Mieszkanie Plus

Wspólne prowadzenie badań naukowych, tworzenie wyspecjalizowanych grup eksperckich oraz wypracowanie nowych metod i narzędzi w obszarze budownictwa mieszkaniowego - to główne założenia listu intencyjnego, który 7 marca 2017 r. podpisali przedstawiciele BGK Nieruchomości S.A. i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 

Podpisanie listu intencyjnego między BGK Nieruchomości S.A. i Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej

fot. Biuletyn PW

Porozumienie zakłada, że spółka odpowiedzialna za realizację pilotażowych inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus będzie ściśle współpracować z wybitnymi architektami, ekspertami oraz naukowcami związanymi z naszą Uczelnią. Wszystko po to, by transfer wiedzy i rozwiązań technicznych do gospodarki być efektywny, a badania naukowe i prace rozwojowe nakierowane na innowacje.

Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A. podkreślał, że zawarte porozumienie nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej. Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle współpracował wówczas ze środowiskiem architektów związanych z naszym Wydziałem Architektury. - Efektem tej współpracy były m.in. doskonale zaprojektowane osiedla mieszkaniowe, będące do dziś przykładem wybitnej architektury i urbanistyki - mówił Muszyński.  

Do przeszłości odwoływał się także dziekan Wydziału Architektury PW, dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW. Przypominał, że od chwili powstania, czyli od ponad stu lat, ludzie związani z Wydziałem za cel stawiają sobie łączenie teorii i praktyki, co ma doprowadzić do stworzenia jak najdoskonalszych rozwiązań. - Podpisany z BGK Nieruchomości S.A. list intencyjny otwiera szansę na rozwój aktywności badawczej i twórczej zgodnej z naszymi kompetencjami tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna - zwracał uwagę prof. Słyk. 

Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na opracowanie architektonicznej i technologiczno-materiałowej koncepcji w ramach programu Mieszkanie Plus. 

Źródło: Biuletyn PW