Znak Politechniki Warszawskiej

Wybrano laureatów Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego

Podczas posiedzenia, które odbyło się 30 marca 2017 r., Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego wybrała zwycięzców trzeciej edycji Konkursu. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się jesienią 2017 roku.

fot. BPI

Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:
a) za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) 
b) za najlepszą pracę doktorską w danym roku akademickim 
c) za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne - nagroda może być indywidualna lub zespołowa. 

Laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został mgr inż. Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. „Catalyzed synthesis of tin sulfides single crystals in the course of chemical vapor transport reactions”, promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło.

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską została dr Katarzyna Sadecka z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych za pracę doktorską pt. „Efekt plazmoniczny w materiałach eutektycznych na przykładzie Bi2O3-Ag”,  promotor: dr hab. Dorota A. Pawlak, prof. ITME.

Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Marek Berkowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za całokształt dorobku naukowego.

Celem Konkursu jest popularyzacja wybitnych osiągnięć Prof. Jana Czochralskiego oraz promowanie absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego.

źródło: Biuletyn PW