Znak Politechniki Warszawskiej

Wybory Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024

25 czerwca 2020 r., godz. 13.00

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek i prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Kandydaci na Rektora PW (od lewej): prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek i prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, fot. BPI

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024 odbędą się w formie stacjonarnej podczas posiedzenia wyborczego Kolegium Elektorów do wyboru Rektora - 25 czerwca 2020 r. Posiedzenie z udziałem Kolegium Elektorów oraz członków Uczelnianej Komisji Wyborczej rozpocznie się o godz. 13.00 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są w uchwale nr 14 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i programu otwartego zebrania przedwyborczego z kandydatami na Rektora oraz wyborów Rektora oraz w punktach 10-30 załącznika nr 11 do Statutu Politechniki Warszawskiej.

Link do nagrania ze spotkania przedwyborczego kandydatów na Rektora PW dostępny jest na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezentacja prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka
Prezentacja prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby

Strony internetowe kandydatów na Rektora PW:
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek www.wladyslawwieczorek.pl
prof. dr. hab. inż. Krzysztof Zaremba www.krzysztofzaremba.pl

Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, fot. BPI

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, fot. BPI

Na zdjęciu od lewej: kandydat na Rektora PW prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik, kandydat na Rektora PW prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, fot. BPI