Opublikowano: 21.10.2020 13:51

Warszawskie Kolokwium Czasoprzestrzenne 2020/2021

W październiku 2020 ruszył cykl międzynarodowych spotkań online najwyższej klasy filozofów i fizyków, którzy chcą podzielić się swoimi aktualnymi badaniami z międzynarodową publicznością. Celem Kolokwium jest udostepnienie najnowszych badań i rozwiązań w zakresie podstaw fizyki czasoprzestrzeni. Kolokwium odbywa się co dwa tygodnie na platformie Zoom (16:00-18:00 CET) i jest organizowane przez Grupę Filozofii Fizyki działającą przy Międzynarodowym Centrum Ontologii Formalnej (ICFO) Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

Fot. BPI

Fot. BPI

2 października 2020 cykl rozpoczął  prof. Carlo Rovelli (Aix-Marseille University) wystąpieniem pt. “Why can we decide what we shall do tomorrow, but we cannot decide what we did yesterday? Time reversibility and the physics of an agent”. 16 października 2020 r. prof. Brian Pitts (University of Lincoln, University of Cambridge, University of South Carolina) przedstawił  wykład pt. “Change in observables in Hamiltonian general relativity”. Nagrania spotkań (wykład plus dyskusja) są udostępniane publicznie na kanale YouTube ICFO. 
Aktualny program Kolokwium dostępny jest na stronie International Center for Formal Ontology. 

Planowane spotkania w semestrze zimowym 2020/2021:

  • 30 paździenika 2020 – James Read (University of Oxford) – “Shifts and reference”.
  • 13 listopada 2020 – Karen Crowther (University of Oslo) & Sebastian De Haro (University of Amsterdam) – “The role of singularities in the search for quantum gravity”.
  • 27 listopada 2020  – Claus Kiefer (University of Cologne) – “Time in quantum gravity”.
  • 11 grudnia 2020 – Radin Dardashti (University of Wuppertal) – “The rise and fall of scientific problems”.
  • 8 stycznia – Karim Thébault (University of Bristol) – “On the structure of time in physical theory”.
  • 22 stycznia  – Vera Matarese (University of Bern) – “Spacetime the many substances”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kolokwium mogą się zarejestrować wysyłając wiadomość do dr. Antonio Vassallo (antonio.vassallo@pw.edu.pl).