Znak Politechniki Warszawskiej

Uroczystości 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na PW

To już tradycja, że co roku w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego spotykamy się na naszym Kampusie Centralnym, pod pomnikiem batalionu "Golski", by uczcić pamięć uczestników Powstania i dziękować bohaterom, którzy wciąż są wśród nas.

fot. BPI

W tegorocznych uroczystościach wzięli udział kombatanci i ich rodziny, żołnierze, przedstawicieli Korporacji Akademickiej "Sarmatia", pracownicy Politechniki Warszawskiej.

Swoją obecnością tradycyjnie zaszczycił nas Konrad à Donau-Szpindler - Powstaniec Warszawski, adiutant dowódcy odcinka południowego, a dzisiaj Prezes Środowiska 3 Batalionu Pancernego AK "Golski". We wzruszającej przemowie podkreślał, jak niezwykłym zrywem było Powstanie Warszawskie i jak z roku na rok zmniejsza się liczba jego uczestników. Prosił, by pielęgnować pamięć o tamtych dniach. - Nie będzie nas, ale będzie tradycja - mówił.

Prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor PW ds. Studiów w imieniu społeczności naszej Uczelni dziękował Powstańcom za ich poświęcenie i złożył kwiaty pod pomnikiem batalionu "Golski". 

Okolicznościowe przemówienia wygłosili także płk. Mikołaj Samarcew - Dowódca 1 Batalionu Czołgów oraz Daniel Bator - Prezes Korporacji Akademickiej Sarmatia.

Zdjęcia z uroczystości

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem batalionu "Golski" obchody przeniosły się na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie w czasie Powstania mieścił się szpital. Uroczystości zakończyła Msza Święta w Kościele Najświętszego Zbawiciela.

***

W czasie Powstania Warszawskiego terenu Politechniki Warszawskiej bronił 3 Batalion Pancerny AK z kpt. Stefanem Golędzinowskim "Golskim" jako dowódcą. Walki toczyły się w gmachach naszej Uczelni i na okolicznych ulicach. Wśród żołnierzy nie brakowało pracowników, studentów i absolwentów PW.

Pierwszy odcinek powstańczych wspomnień

Historia powstańczych walk na PW