Znak Politechniki Warszawskiej

Uroczyste Posiedzenie Senatu rozpoczęło obchody Święta PW

Tradycyjnie już obchody Święta Politechniki Warszawskiej rozpoczęliśmy Uroczystym Posiedzeniem Senatu. Podczas wydarzenia wręczone zostały Medale KEN, Nagroda Naukowa PW, nadano tytuły doktorów i doktorów habilitowanych. Wyjątkowym punktem posiedzenia Senatu było uhonorowanie prof. Andrzeja Nowaka tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej.

Rektor PW, prof. Jan Szmidt przewodniczył Uroczystemu Posiedzeniu Senatu, fot. BPI

Podczas Uroczystego Posiedzenia Senatu PW z okazji Święta Uczelni, 15 listopada 2017 roku, prof. Jan Szmidt przypomniał wszystkim historię Politechniki. Wyjaśnił dlaczego Święto PW obchodzimy właśnie 15 listopada. Tego dnia 1915 roku zainaugurowano rok akademicki, w którym po raz pierwszy w historii naszej Uczelni zajęcia odbywały się całkowicie w języku polskim. Od tej pory ten dzień uznawany jest za Święto PW.

Rektor mówił także o tym, jak ważna jest tradycja i historia, jednak podkreślał również naszą odpowiedzialność za przyszłość Politechniki Warszawskiej. Zaznaczał też, że największą dumą Politechniki są nasi absolwenci, którzy nie tylko świadczą o uczelni w swoich środowiskach i są naszymi ambasadorami, ale przede wszystkim swoją wiedzą i pracą wnoszą znaczący wkład w rozwój technologiczny świata.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia.

Podczas dzisiejszej uroczystości 38 osób zostało nagrodzonych Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Medal ten to wyróżnienie od Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Nowi doktorzy oraz doktorzy habilitowani otrzymali także promocje doktorskie i habilitacyjne.

Święto Uczelni to też doskonała okazja, żeby uhonorować wyróżniających się naukowców PW. Indywidualną Nagrodę Naukową PW im. Mieczysława Wolfkego otrzymał dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW z Wydziału Inżynierii Materiałowej. Prof. Święszkowski został doceniony za "zestaw 31 publikacji z lat 2015-2016 w czasopismach z listy JCR, których jest współautorem". Podczas uroczystości Prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej prof. Jerzy Robert Sobiecki podkreślał, wyjątkowy, na tle innych pracowników wydziału, dorobek naukowy prof. Święszkowskiego, liczne zgłaszane przez niego patenty i chwalił innowacyjne badania naukowe.

Prof. Andrzej Nowak odbiera gratulacje z rąk Rektora PW, prof. Jana Szmidta, fot. BPI

Ostatnim punktem Uroczystego Posiedzenia Senatu było nadanie tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Andrzejowi Nowakowi. 47 lat temu Andrzej Nowak ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tutaj też ukończył studia doktoranckie i obronił pracę doktorską w 1975 roku. Swoją karierę naukową kontynuował na zagranicznych uczelniach: na State University of New York w Buffalo, University of Michigan w Ann Arbor czy University of Nebraska w Lincoln. Zawsze jednak podkreślał swoje związki z naszą Uczelnią i wspierał ją na wielu polach, m.in. zabiegał w rządzie federalnym Stanów Zjednoczonych o fundusze na wymianę studentów i staże naukowe dla polskich doktorantów. Był również głównym inicjatorem współpracy między Politechniką Warszawską a Auburn University. W 1996 roku prof. Andrzej Nowak został również honorowym profesorem naszej Uczelni.

Zapraszamy do udziału w pozostałych wydarzeniach Święta Uczelni. Cały harmonogram znajduje się na stronie internetowej PW.

Życzenia z okazji Święta PW przesyłają:

Akademia Marynarki Wojennej (pdf, 173,00 kB)
Politechnika Opolska (pdf, 166,27 kB)
Politechnika Świętokrzyska (pdf, 280,87 kB)
Politechnika Wrocławska (pdf, 163,42 kB)
Polska Komisja Akredytacyjna (pdf, 144,52 kB)
prof. Stanisław Adamczak (pdf, 123,53 kB)