Opublikowano: 19.01.2023 14:16

Uczelnia dostępna. Dla wszystkich

Prezentacje, warsztaty, wystawa i dużo okazji do rozmów – tak wyglądał Dzień Dostępnej Politechniki, który odbył się 18 stycznia 2023 roku w Dużej Auli Gmachu Głównego PW. Na różne sposoby przybliżaliśmy ideę dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Zdjęcie ludzi na wózkach inwalidzkich w Dużej Auli Gmachu Głównego PW

Podczas wydarzenia można było porozmawiać z osobami z niepełnosprawnościami i wejść w ich rolę

Uczestnicy wydarzenia przy pomocy przygotowanych zadań i specjalnych symulatorów mogli na własnej skórze sprawdzić, jak czuje się osoba starsza, poruszająca się na wózku inwalidzkim, niewidząca, mająca poważne wady wzroku, zmagająca się z drżeniem dłoni. Chętni mieli także okazję nauczyć się podstawowych zwrotów Polskiego Języka Migowego i obejrzeć wystawę podróżniczych fotografii wykonanych przez naszą studentkę z niepełnosprawnością z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Podczas wydarzenia zaprezentowaliśmy także realizowane na PW projekty związane z dostępnością takie jak Centrum Projektowania Uniwersalnego, dostawki do wózków inwalidzkich ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz aplikacja pomagająca znaleźć windę w warszawskim metrze.

O idei dostępności opowiadali prof. Robert Zalewski – Prorektor PW ds. Studenckich, prof. Krystyna Solarek z Wydziału Architektury i Centrum Projektowania Uniwersalnego, Małgorzata Żbikowska z Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz dr inż. Marta Skierniewska z Wydziału Zarządzania – Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i Koordynator ds. dostępności na naszej Uczelni.

Dzień Dostępnej Politechniki to nowa inicjatywa i szansa, żeby zwiększać świadomość niepełnosprawności, wpływać na budowanie wolnego od stereotypów wizerunku osób z niepełnosprawnościami oraz stwarzać atmosferę akceptacji, życzliwości i profesjonalnego podejścia w kontakcie z ludźmi ze szczególnymi potrzebami – na naszej Uczelni i wszędzie poza nią.

Zdjęcie mężczyzny na wózku inwalidzkim, stojącej obok kobiety i ludzi siedzących na krzesłach w Dużej Auli Gmachu Głównego PW

Prof. Krystyna Solarek (Wydział Architektury) i dr hab. inż. Jarosław Seńko (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) prezentują dostawki do wózków inwalidzkich

Zdjęcie kobiety posługującej się Polskim Językiem Migowym oraz trzech osób, które stoją obok i się przyglądają

Szybka nauka Polskiego Języka Migowego

Zdjęcie dwóch osób w goglach imitujących trudności z widzeniem

Jak to jest mieć trudności z widzeniem? Specjalne gogle pozwalają to poczuć

Zdjęcie dłoni czytających Alfabet Braille'a

Czytanie alfabetem Braille'a

Zdjęcie mężczyzny pokonującego tor przeszkód na wózku inwalidzkim oraz osób stojących obok niego

Poruszanie się na wózku inwalidzkim po torze przeszkód testował m.in. Prorektor ds. Studenckich prof. Robert Zalewski