Znak Politechniki Warszawskiej

Studenci zagospodarowali Skwer im. Bohdana Lacherta

Innowacyjne i kreatywne opracowanie zagospodarowania Skweru im. Bohdana Lacherta jako miejsca węzłowego w przestrzeni Muranowa – taki był cel konkursu studenckiego Eko-aktywne Zagospodarowanie Skweru im. Bohdana Lacherta, zorganizowanego przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. 

wiz. Dominika Bojarczyk, Zuzanna Pomaska, Krzysztof Reczulski

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie przestrzeni aktywności ekologicznej w zabudowie śródmiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych: środowiska zamieszkania (relacje oraz procesy społeczne i przestrzenne), środowiska kulturowego (dziedzictwo kulturowe oraz tożsamość miejsca), środowiska naturalnego (krajobraz oraz procesy ekosystemowe w mieście) oraz środowisko informacyjnego (współczesne technologie oraz procesy informacyjne). 

Prace studenckie zostały wykonane w ramach seminarium projektowego Miejski Prototyp Eko-Aktywny, realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem metody Design Thinking oraz PBL (Problem Based Learning), pod kierunkiem  dr. inż. arch. Magdaleny Grochulskiej-Salak, dr. inż. arch. kraj. Kingi Zinowiec-Cieplik, dr. inż. arch Justyny Zdunek-Wielgołaskiej oraz mgr. inż. arch Jakuba Franczuka, którzy stanową również komitet organizacyjny konkursu.

Prace studentów miały uwzględniać uwarunkowania społeczne i środowiskowe w powiązaniu z tradycją i tożsamością Muranowa oraz wykorzystywać nowoczesne technologie i materiały. Zadaniem zespołów studenckich było przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu, które odpowiadałyby współczesnym wyzwaniom projektowym dotyczącym tworzenia miejsc integracji i aktywności społecznej oraz poprawy komfortu życia mieszkańców, powiązania z twórczością profesora Bohdana Lacherta oraz historią, tradycją i kulturą Muranowa, twórczego pro-środowiskowego rozwiązania terenów biologicznie czynnych uwzględniając potrzeby  miejskiego ekosystemu, bioróżnorodności i retencji wody opadowej oraz wykorzystania nowoczesnych materiałów i technologii cyfrowych.

Studenci opracowali wirtualne modele zagospodarowania i wyposażenia Skweru w odniesieniu do współczesnych potrzeb i tendencji projektowych w powiązaniu z założeniami pro-środowiskowymi, dziedzictwa kulturowego i interaktywnego modelowania.

I miejsce zajął zespół w składzie: Dominika Bojarczyk, Zuzanna Pomaska oraz Krzysztof Reczulski.

II miejsce zajął zespół w składzie: Anna Stępień, Barbara Strzelczyk, Zuzanna Woźnicka

***

Bohdan Lachert to jednego ważniejszych polskich twórców architektury awangardowej. Przed II wojną światową był związany z grupą grupą architektoniczną Praesens, a po 1945 roku pracował w zespole Biura Odbudowy Stolicy. Był profesorem Politechniki Warszawskiej. 

aktualizacja: 16 czerwca, 14:55

15 czerwca 2020 roku na skwerze przed biblioteką Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy z nazwą skweru im. Bohdana Lacherta. Równocześnie odbyła się prezentacja wystawy pokonkursowej.

Wystawę można oglądać wirtualnie na stronie Wydziału Architektury PW (logując się jako gość)

***

Współorganizator konkursu:

Koło Architektury Zrównoważonej Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich

Producent oprogramowania Vectorworks Poland

Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com

Źródło: Wydział Architektury PWurbnews.pl