Znak Politechniki Warszawskiej

Studenci projektują Farmę Dobrej Woli

Studencki nowatorski projekt „Farma Dobrej Woli” od dziś realizowany jest w ramach współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo „Dobra Wola”. 20 lutego 2018 r. prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW i Jacek Zalewski, Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola” podpisali w tym zakresie porozumienie.

Podczas spotkania Krystian Cyganek, koordynator projektu, zaprezentował makietę ośrodka, fot. BPI PW

Członkowie zespołu projektowego „Farmy Dobrej Woli” wykorzystują technologię domów inteligentnych w połączeniu z ideą projektowania uniwersalnego oraz ekologicznego w celu powołania do życia ośrodka, w którym osoby z niepełnosprawnościami znajdą dom, opiekę specjalistów i trenerów oraz dostosowaną do swoich możliwości pracę. Projekt zyskał wsparcie z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu Przedsiębiorcza Młodzież. W grudniu 2017 r., podczas finałowej gali programu, zaprezentowana została makieta wykonana technologią druku 3D, prezentująca wstępne założenia ośrodka.

W realizację projektu zaangażowane jest 10 organizacji studenckich: Koło Naukowe (KN) Gospodarki Przestrzennej, KN Systemy Inteligentnych Budynków, KN Druku 3D, KN Wentylacji i Klimatyzacji, KN Zrównoważonych Systemów Budowlanych, Studenckie KN Magazynowania Energii, Studenckie KN Energetyki Niekonwencjonalnej, KN Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa, Stowarzyszenie Studentów GEOIDA, studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz KN Architektury Krajobrazu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Politechniki Warszawskiej oraz patronatem medialnym Telewizji TVP 3 Warszawa. Projekt Farmy Dobrej Woli realizowany jest we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, pracownią projektową KIK ARCHITEKCI z Wrocławia oraz firmą Galia Reklama Poligrafia z Piaseczna. Zakończenie projektu zaplanowano na czerwiec 2018 r.

– Każdego kto chciałby pomóc w realizacji projektu "Farma Dobrej Woli" i przez to pomóc w wybudowaniu innowacyjnego ośrodka dla osób niepełnosprawnych, zachęcamy do wpisania w formularzu PIT numeru KRS 0000256560 z dopiskiem Farma Dobrej Woli – mówi Krystian Cyganek, koordynator projektu.

Podpisanie porozumienia, od lewej: prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW i Jacek Zalewski, Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola”, fot. BPI PW