Znak Politechniki Warszawskiej

Stanowisko dotyczące ujawnienia danych osobowych kandydatów na Wydziale Architektury PW w r.a. 2020/2021

W dniu 24 czerwca 2020 r. w wyniku niezamierzonego działania na stronie internetowej Wydziału Architektury PW zostały opublikowane dane osobowe kandydatów na studia, zawierające imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer w systemie „Rekrutacja”.

fot. freepik/natanaelginting

fot. freepik/natanaelginting

Dane osobowe były widoczne przez kilka godzin nocnych. Rano podstrona z danymi została usunięta.

Wszystkie osoby, których dane uległy ujawnieniu, zostały o tym fakcie powiadomione specjalnym komunikatem zamieszczonym na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata. Powyższa informacja skierowana indywidualnie do wszystkich osób, których sytuacja dotyczy, zawierała m.in. adnotację o możliwych negatywnych skutkach wykorzystania opublikowanych danych osobowych. Kandydaci zostali jednocześnie powiadomieni o działaniach, które mogą podjąć w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia m.in. poprzez zastrzeżenie numeru PESEL i aktywowanie związanej z tym usługi „Bezpieczny Pesel”.

O naruszeniu ochrony danych osobowych Politechnika Warszawska powiadomiła Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości, obowiązujące dotychczas procedury rekrutacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów zostały natychmiast zweryfikowane. Weryfikacja nie wykazała nieszczelności systemu rekrutacyjnego. Przypadek ujawnienia danych osobowych na Wydziale Architektury jest wynikiem błędu pracownika Uczelni i dotyczy wyłącznie tego Wydziału. Pragniemy również podkreślić, że incydent nie ma związku z ujawnieniem danych w systemie „OKNO” dwa miesiące temu.

Wszystkich poszkodowanych przepraszamy za zaistniałą sytuację.