Znak Politechniki Warszawskiej

Seminarium Uczelniane: Prezentacja Centrum Badawczych Priorytetów Obszarów Badawczych (POB)

Politechnika Warszawska w wyniku konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” uzyskała status uczelni badawczej. To stawia przed nami szereg zadań i wyzwań. Podczas drugiego Seminarium Uczelnianego poświęconego uczelni badawczej zostaną zaprezentowane Centra Badawcze Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB).

fot. materiały MNiSW

Seminarium Uczelniane odbędzie się 11 marca 2020 roku (środa) o godz. 15.15 w Sali Senatu PW.

Program:

  • prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński - POB „Technologie fotoniczne”
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka - POB „Biotechnologia i inżynieria biomedyczna”
  • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz - POB „Technologie materiałowe”

Więcej informacji o konkursie „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej: