Opublikowano: 27.07.2022 08:22

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW na semestr zimowy 2022/2023

Tytuł magistra inżyniera to za mało? Tych, którzy są #zawszeciekawi, nie mogą się rozstać z Politechniką Warszawską lub bardzo chcą do niej dołączyć, zapraszamy do naszej Szkoły Doktorskiej. Rejestracja kandydatów potrwa od 1 do 22 sierpnia 2022 r. 

Zdjęcie studentów w Bibliotece Głównej PW

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej i rekrutacji na stronie www.sd.pw.edu.pl

Od semestru zimowego dotychczasowe pięć szkół doktorskich zastąpione zostaną jedną Szkołą Doktorską PW. Kandydaci mogą wybierać spośród takich dyscyplin, jak:

 • inżynieria chemiczna;
 • inżynieria materiałowa;
 • nauki chemiczne;
 • nauki fizyczne;
 • inżynieria mechaniczna;
 • inżynieria biomedyczna;
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 • nauki o zarządzaniu i jakości;
 • matematyka;
 • informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 • architektura i urbanistyka;
 • inżynieria lądowa i transport.

Rekrutacja krok po kroku

Pierwszym krokiem w rekrutacji jest rejestracja oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów za pośrednictwem systemu IRK (1-22 sierpnia). Należy m.in. załączyć zarys koncepcji badawczej wraz z oświadczeniem potencjalnego promotora. W jego znalezieniu pomoże wyszukiwarka.

Po etapie rejestracji odbywają się rozmowy kwalifikacyjne (zaplanowane od 1 do 8 września). Po opublikowaniu listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych (13 września), należy w wyznaczonym terminie (14-20 września) w systemie IRK uzupełnić pozostałe wymagane dokumenty.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie Szkoły Doktorskiej.