Opublikowano: 15.12.2021 09:22

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr letni 2021/2022

W naszych Szkołach Doktorskich wiedzę i umiejętności zdobywa już ponad 500 osób. Dołącz do nich! Rejestracja kandydatów trwa od 5 do 17 stycznia 2022 roku.

Zdjęcie studentów stojących w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

Więcej informacji o Szkołach Doktorskich i rekrutacji znajduje się na stronie www.sd.pw.edu.pl

Szkoły Doktorskie to forma kształcenia doktorantów, która zastąpiła znane wcześniej studia III stopnia (doktoranckie).

Poznaj nasze Szkoły Doktorskie

Na PW mamy obecnie pięć Szkół Doktorskich. W najnowszej rekrutacji nabór jest prowadzony do czterech z nich:

 • Szkoła Doktorska nr 1
  obszary badawcze: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne
 • Szkoła Doktorska nr 2
  obszary badawcze: inżynieria mechaniczna, inżynieria biomedyczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki o zarządzaniu i jakości
 • Szkoła Doktorska nr 3
  obszary badawcze: automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki fizyczne, matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Szkoła Doktorska nr 4
  obszary badawcze: inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika

Życie na doktoracie

Każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2372 zł brutto miesięcznie. Może też wnioskować o dodatkowe stypendia z projektów realizowanych na Uczelni (np. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza czy SEED – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich) oraz poza nią.

W ramach doktoratu pracuje się nad wybranym tematem badawczym. Doktoranci często mają okazję uczestniczyć w ciekawych grantach. Część z nich powstaje we współpracy ze znanymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i firmami. 

Na PW można także realizować podwójne doktoraty (we współpracy z wybranymi uczelniami z całego świata).

Życie doktoranckie to jednak nie tylko badania, ale także pozanaukowa aktywność: w samorządzie doktoranckim, kołach naukowych czy zespołach artystycznych.

Rekrutacja krok po kroku

Pierwszym krokiem w rekrutacji jest rejestracja oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów za pośrednictwem systemu IRK (5-17 stycznia 2022). Potem odbywają się rozmowy kwalifikacyjne (zaplanowane na okres 19-24 stycznia). Po opublikowaniu listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych (25 stycznia) należy w wyznaczonym terminie (26 stycznia-1 lutego) złożyć dokument ze zgodą promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której prowadzone będą badania.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie Szkół Doktorskich.

 

Więcej informacji o Szkołach Doktorskich i rekrutacji na stronie www.sd.pw.edu.pl.

 

Ulotka rekrutacyjna Szkół Doktorskich