Opublikowano: 27.11.2020 16:13

Odpowiedzi na pytania z I etapu

Zobacz, z jakimi pytaniami musieli się zmierzyć uczestnicy I etapu Quizu o PW.

 

1. Proszę wymienić imię i nazwisko najbardziej znanego polskiego lektora filmowego, który jest absolwentem PW, doktorem elektrotechniki i byłym wykładowcą Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Tomasz Knapik
 

2. Gdzie znajduje się Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne Wydziału Geodezji i Kartografii?

W Józefosławiu pod Piasecznem

 

3. Proszę wymienić 3 rzeczy do ubrania, które można kupić w sklepie internetowym Politechniki Warszawskiej.

bluza, skarpetki, koszulki

 

4. Jaką nazwę nosi pokój Kół Naukowych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska?

Kurek

 

5. Która jednostka prowadzi Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów?

Biuro Karier

 

6. Jaka jednostka organizuje cotygodniowy czat z Prorektorem ds. Studenckich PW?

Biuro ds. Promocji i Informacji

 

7. Czy w ofercie Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej znajduje się lektorat języka szwedzkiego?

Tak

 

8. Jaki niezwykły przedmiot związany z pewnym arcypopularnym filmowym uniwersum powstał w ramach pracy inżynierskiej realizowanej na Wydziale Fizyki?

Miecz świetlny

 

9. Proszę podać imię i nazwisko obecnego głównego księgowego Politechniki Warszawskiej

Jadwiga Bajkowska

 

10. Gdzie odbywają się koncerty z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli?

W Dużej Auli i w Małej Auli

 

11. Który z profesorów Politechniki Warszawskiej został prezydentem?

Ignacy Mościcki

 

12. Pod jaką nazwą przez pewien czas można było znaleźć na Google Maps Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych?

Wydział Skuterków i Małych Rowerków

 

13. W jakim dniu obchodzone jest Święto Politechniki Warszawskiej?

15 listopada

 

14. Do kiedy (proszę podać dokładną datę) trwa nabór do drugiej edycji konkursów na granty badawcze w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych projektu „Uczelnia Badawcza"?

30.11.2020

 

15. W jaki sposób wyróżniani są corocznie absolwenci Politechniki Warszawskiej o wybitnych osiągnięciach?

Wpisem do Złotej Księgi

 

16. "Carski róż czy majtki babci" to medialny spór o kolor elewacji którego obiektu Politechniki Warszawskiej?

Gmachu Głównego

 

17. Co świętowała Filia w Płocku w 2017 r.?

Jubileusz 50-lecia

 

18. Który z wykładowców WEiTI jest królem anegdot i autorem np. "Jaka jest różnica między sinusem i cosinusem? – żadna, bo to i to się trzęsie"?

Prof. dr. hab. inż. Andrzej Jakubiak

 

19. Jaką nazwę nosi klub studencki Politechniki mieszczący się w akademiku w Płocku?

Filip

 

20. Ile Wydziałów ma swoją siedzibę na kampusie południowym?

5

 

21. Na którym Wydziale Politechniki Warszawskiej znajduje się tunel aerodynamiczny w którym prowadzone są badania kolarzy, narciarzy zjazdowych, saneczkarzy i łyżwiarzy?

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 

22. Od 1993 r. Politechnika Warszawska organizuje dla młodzieży szkół średnich (kandydatów na studia) ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Który wydział jest organizatorem Olimpiady?

Wydział Inżynierii Lądowej

 

23. Na ilu kierunkach można studiować na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii?

4

 

24. Które miejsce zajmuje obecnie Politechnika Warszawska w rankingu uczelni technicznych Perspektywy 2020?

1.

 

25. W którym roku odbyła się I edycja budżetu partycypacyjnego PW?

2018

 

26. Czym jest NERW PW?

Nazwa projektu wspierającego rozwój: Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca PW

 

27. Czy Politechnika Warszawska jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni?

tak

 

28. Ile razy (wyłączając obecną kadencję) Rektorem Politechniki Warszawskiej była kobieta?

0

 

29. Kto może głosować i zgłaszać projekty w Budżecie Partycypacyjnym PW?

Wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci PW

 

30. Kto (nazwa funkcji) kieruje Strażą Akademicką?

Komendant

 

31. Która część kampusu centralnego zwana jest żartobliwie "szczęką rektora"?

Ogrodzony murem plac przed Gmachem Głównym z ustawionymi przy murze ławkami.

 

32. Jak nazywa się nagroda, którą w drodze głosowania studenci przyznają najlepszym wykładowcom, prowadzącym ćwiczenia, laboratoria lub projekty?

Złota Kreda

 

33. Podczas ostatnich obchodów Święta Politechniki Warszawskiej wręczono 2 Medale Politechniki Warszawskiej. Medal PW nr 48 został przyznany w uznaniu szczególnego oddania sprawom Uczelni w Płocku oraz za rozwijanie współpracy z miastem i regionem. Proszę o podanie imienia i nazwiska laureata.

Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński

 

34. Jak nazywa się radio internetowe Politechniki Warszawskiej?

Radio Aktywne

 

35. Na które ze stanowisk w Uczelni organizowane są wybory?

Rektor

 

36. Kto był pierwszym rektorem Politechniki Warszawskiej?

Zygmunt Straszewicz

 

37. Jakie egzotyczne drzewo rośnie na dziedzińcu Wydziału Architektury?

Sekwoja

 

38. Od kiedy Politechnika Warszawska działa pod swoją obecną nazwą?

1915

 

39. Który wydział na Politechnice Warszawskiej jest największy pod względem liczby studentów?

Elektroniki i Technik Informacyjnych

 

40. Proszę o rozszyfrowanie skrótu BIT PW, będącego cyklem artykułów o wynalazkach, odkryciach, projektach prowadzonych przez pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów naszej Uczelni.

Badania - Innowacje - Technologie

 

41. Kto zaprojektował Gmach Główny Politechniki Warszawskiej?

Stefan Szyller

 

42. Proszę wymienić nazwę wydziału, na którego dachu i elewacji znajduje się instalacja fotowoltaiczna.

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 

43. Od czego pochodzi akronim IDUB?

Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza

 

44. Z jakiego wydziału pochodzi obecny Prorektor ds. Rozwoju?

Mechatroniki

 

45. Studentem jakiego wydziału/wydziałów Politechniki Warszawskiej był Jan Rodowicz "Anoda"?

Wydziału Elektrycznego i Wydziału Architektury

 

46. Ile Wydziałów mieści się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej?

3

 

47. Proszę podać imię i nazwisko obecnego Rektora Politechniki Warszawskiej oraz wydział z którego pochodzi

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 

48. Jaką nazwę nosi Wielki Studencki Bal Karnawałowy organizowany w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej?

Karnavauli

 

49. Co kryje się pod nazwą „BOBOTECHNIKA”?

Przedszkole PW

 

50. Ile kobiet pełni obecnie funkcję Dziekana na Politechnice Warszawskiej

3