Znak Politechniki Warszawskiej

Przekazanie urzędu Rektora Politechniki Warszawskiej

Podczas spotkania, które odbyło się 31 sierpnia 2020 r., Rektor prof. Jan Szmidt przekazał Rektorowi Elektowi prof. Krzysztofowi Zarembie urząd Rektora Politechniki Warszawskiej.

Przekazanie urzędu Rektora Politechniki Warszawskiej, fot. Biuro Rektora

Przekazanie urzędu Rektora Politechniki Warszawskiej, fot. Biuro Rektora

Kończący kadencję Rektor prof. Jan Szmidt i Rektor Elekt prof. Krzysztof Zaremba złożyli swoje podpisy w Księdze Pamiątkowej Politechniki Warszawskiej.

Księga Pamiątkowa Politechniki Warszawskiej

>> Podczas posiedzenia wyborczego, które odbyło się 25 czerwca 2020 r., Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024.

>> Nazwiska kandydatów na funkcje prorektorów przedstawione do zaopiniowania przez Senat.