Znak Politechniki Warszawskiej

Projekt naukowców z PW zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu ALPHORN

Rozstrzygnięty właśnie konkurs ALPHORN jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation (SNSF). W konkursie skierowano do finansowania 5 spośród 30 złożonych wniosków. Na realizację projektu zespołu naukowców z Politechniki Warszawskiej przyznano 1 503 386 zł.

fot. KFF "Focus"

fot. KFF "Focus"

Konkurs ALPHORN został skierowany do polskich zespołów badawczych, które zamierzają realizować wysokiej jakości, nowatorskie badania naukowe we współpracy z partnerami szwajcarskimi. Konkurs został przeprowadzany w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP). Rolę agencji wiodącej pełniło SNSF, co oznacza, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez agencję szwajcarską. Wnioski były składane do SNSF w ramach programu „SNSF Project Funding”, w którym projekty złożone przez zespoły polsko-szwajcarskie konkurowały z innymi projektami międzynarodowymi składanymi do tej agencji w oparciu o procedurę agencji wiodącej. W konkursie ALPHORN NCN finansuje zadania realizowane przez polskie zespoły w ramach wspólnego polsko-szwajcarskiego projektu.

Projekt, który będzie realizowany przez naszych naukowców (Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Andrzej Hołyst z Wydziału Fizyki) otrzymał najwyższe finansowanie spośród wszystkich projektów, które zakwalifikowały się do tego etapu konkursu ALPHORN.

Źródło: Narodowe Centrum Nauki