Znak Politechniki Warszawskiej

Projekt "Kwietny Plac Politechniki" zostanie zrealizowany

To pomysł zaproponowany przez Macieja Foltę w ramach budżetu partycypacyjnego Miasta Stołecznego Warszawy. 12 lipca 2016 ogłoszono wyniki głosowania.

Logo Budżetu Partycypacyjnego Warszawa 2016

fot. twojbudzet.um.warszawa.pl

Projekt zakłada, że na części chodnika na Placu Politechniki (między ulicami Śniadeckich a Lwowską) stanie zielnik z kwiatami, a na środku ronda na Placu pojawi się mała kwietna łąka. Kwietnik zajmie obszar 15 m2, a łąka kwietna - 320 m2. Przewidywany koszt realizacji pomysłu to 21 026 zł.

Obecnie teren, na którym stanie kwietnik, nie jest wykorzystany. Niezagospodarowany pozostaje też obszar pod kwietną łąkę - środek ronda na Placu Politechniki jest aktualnie wybrukowany i pusty, a przez to mało estetyczny. Dodatkowo w weekendy pełni rolę dzikiego parkingu. Dzięki inicjatywie Macieja Folty już wkrótce się to zmieni. 

Na "Kwietny Plac Politechniki" głosowało 665 osób. To piąty wynik wśród 27 projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego w obszarze Śródmieście - Wars.