Znak Politechniki Warszawskiej

Prof. Władysław Findeisen honorowym obywatelem Warszawy

Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nadającą godność Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy wybitnemu uczonemu i działaczowi publicznemu profesorowi Władysławowi Findeisenowi, Rektorowi PW w latach 1981-1985. Godność ta została nadana dzięki staraniom Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej.

Profesor Władysław Findeisen

Urząd m.st. Warszawy / fot. Zuzanna Sosnowska

Profesor Władysław Findeisen w czasie II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej i walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1945 r. podjął studia na Politechnice Warszawskiej, wiążąc się, do dzisiaj, z obecnym Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych.

W 1981 r. Profesor Findeisen został wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej w pierwszych wolnych wyborach władz akademickich. Przeprowadził naszą Uczelnię przez okres stanu wojennego. W 1985 r., z powodów politycznych, został odwołany ze stanowiska przez Ministra Szkolnictwa Wyższego. W późniejszych latach, w ramach aktywności publicznej, był przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej, członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, a w latach 1989-93 Senatorem RP.

Profesor Findeisen posiada znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i bogaty dorobek naukowy, jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Nadano mu szereg godności, w tym 4 doktoraty honoris causa oraz najwyższe polskie odznaczenie cywilne - Order Orła Białego.
  
Więcej informacji o Profesorze na stronie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych