Opublikowano: 16.11.2022 13:59

Prof. Małgorzata Kujawińska wyróżniona przez Towarzystwo Optica

Badaczka z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej otrzymała tytuł fellow member amerykańskiego Towarzystwa Optica. To jedna z czołowych światowych organizacji naukowych zajmujących się badaniami z dziedziny optyki i fotoniki. 

Zdjęcie prof. Małgorzaty Kujawińskiej

Prof. Małgorzata Kujawińska jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie metrologii

Prof. Małgorzatę Kujawińską doceniono za wybitny wkład w rozwój metod obrazowania poprzez wprowadzenie do nich standardów metrologicznych.

Towarzystwo Optica (dawniej Amerykańskie Towarzystwo Optyczne) powstało w 1916 roku. Skupia ponad 22 tys. członków zajmujących się badaniem światła oraz rozwojem optyki i fotoniki, ale także przedstawicieli biznesu. Od 1959 r. Towarzystwo nadaje tytuł fellow member osobom zasłużonym dla rozwoju optyki. Otrzymało go dotąd ok. 2,8 tys. osób, w tym trzech Polaków: prof. Maciej Wojtkowski (2015), prof. Krzysztof Patorski (2013) i prof. Adam Kujawski (1988). Właśnie dołączyli do nich prof. Małgorzata Kujawińska oraz prof. Konrad Banaszek z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Kujawińska pracuje na Wydziale Mechatroniki, a dokładnie – w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki. Jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie metrologii optycznej pełnego pola i obrazowania 3D ze szczególnym uwzględnieniem metod holografii, światła strukturalnego i cyfrowej korelacji obrazów. Specjalizuje się w opracowywaniu nowych fotonicznych systemów pomiarowych, analizie danych i hybrydowych opto-numerycznych metodach pomiarowych  oraz ilościowym obrazowaniu fazowym 3D w inżynierii biomedycznej.

Prof. Kujawińska kierowała wieloma projektami poświęconymi metrologii optycznej w mikro- i makroskali, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Była prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Optyki i Fotoniki (SPIE) i wiceprezydentem European Technology Platform Photonics21.

Więcej informacji na stronie www.forumakademickie.pl