Opublikowano: 21.11.2022 14:49

Prof. M. Stanley Whittingham doctorem honoris causa PW

Światowej sławy chemik, współtwórca technologii baterii litowo-jonowych i laureat Nagrody Nobla z 2019 roku odebrał doktorat honoris causa Politechniki Warszawskiej. To dowód uznania dla wkładu prof. M. Stanleya Whittinghama w rozwój nauki i jej praktyczne wykorzystanie.

Zdjęcie prof. M. Stanleya Whittinghama i Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby z wręczenia doktoraru honoris causa Politechniki Warszawskiej

Prof. M. Stanley Whittingham odebrał z rąk Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby pamiątkowy dyplom, tradycyjnie wręczany doctorom honoris causa naszej Uczelni

Na znaczenie badań noblisty zwracał uwagę Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba.

– Osiągnięcia prof. Whittinghama zrewolucjonizowały nasze życie – podkreślał Rektor PW. – Pan profesor był jednym z trzech nagrodzonych Nagrodą Nobla uczonych, który dał podwaliny pod stworzenie baterii litowo-jonowych.

Urządzenia te znalazły szereg zastosowań: od laptopów, telefonów komórkowych i aparatów cyfrowych, przez elektronarzędzia, po samochody.

Ikona cytatu

– Myślę, że Politechnika Warszawska jako uczelnia techniczna jest właściwym miejscem do uhonorowania pana profesora, dlatego że naszą misją i naszym celem jest tworzenie takich rozwiązań, które przynoszą wymierne korzyści dla człowieka.

Człowiek godny naśladowania

W laudacji na cześć nowego doctora honoris causa prof. Franciszek Krok z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przypomniał drogę naukową oraz sukcesy prof. Whittinghama.

– Jest autorem lub współautorem ponad 400 artykułów naukowych, które cytowano ponad 26,5 tys. razy – mówił prof. Krok. – Jego obecny współczynnik Hirscha wynosi h=74. Co godne podkreślenia, aktywność naukowa prof. Whittinghama nie spowolniła ani po przyznaniu Nagrody Nobla w 2019 r., ani w trakcie pandemii koronawirusa. Mimo ogromnego obciążenia obowiązkami na uczelni, w instytucjach badawczych, którymi kieruje, mimo wielu wizyt krajowych i zagranicznych, wystąpień konferencyjnych, liczba jego artykułów naukowych wzrosła od 2019 r. o ponad 40. Warto przy tym podkreślić, że jest on także autorem wielu patentów.

Prof. Krok opowiadał nie tylko o sukcesach naukowych nowego doktora honoris causa PW, ale także o jego dorobku organizacyjnym i dydaktycznym.

Ikona cytatu

– Jest to uczony wyjątkowej klasy, a jednocześnie bardzo życzliwy człowiek, nastawiony na współpracę z zespołami naukowymi, również na PW – mówił prof. Krok. – Jednym z jego priorytetów jest inspiracja studentów i młodych badaczy do realizacji swoich idei badawczych. Taka postać jest wzorem do naśladowania dla społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej.

Przesłanie do naukowców i młodzieży

Prof. Whittingham w swoim wystąpieniu zwracał uwagę, jak ważne jest tworzenie magazynów energii, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych. Akcentował, że to poważne zadanie szczególnie w dużych miastach, potrzebujących wiele energii.

Nowy doctor honoris causa PW przypomniał, że Nagrodę Nobla z chemii w 2019 roku otrzymali ludzie zajmujący się różnymi dziedzinami: – on – chemią, prof. John B. Goodenough – fizyką, prof. Akira Yoshino – inżynierią. Łączenie wiedzy z różnych dyscyplin jest według prof. Whittinghama jednym z fundamentów współczesnej nauki. Równie ważne dla jej rozwoju jest umiędzynarodowienie i związana z tym wymiana myśli i doświadczeń ludzi z różnych kultur.

Noblista w szczególny sposób zwrócił się do młodych ludzi. Zachęcał ich, żeby zajmowali się w życiu tym, co lubią i podążali za swoimi marzeniami, a nie pomysłami i oczekiwaniami innych czy wyłącznie finansowanymi korzyściami.

Zdjęcie prof. M. Stanleya Whittinghama odbierającego gratulacje od naukowców z Politechniki Warszawskiej

Prof. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego PW i szef zespołu zajmującego się bateriami składa gratulacje prof. M. Stanleyowi Whittinghamowi

Zdjęcie prof. M. Stanleya Whittinghama odbierającego kwiaty od przedstawicieli PW

Prof. Whittinghamowi towarzyszył prof. Marek Marcinek z Wydziału Chemicznego PW, który miał okazję współpracować z noblistą

Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa odbyła się 21 listopada 2022 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. To najważniejszy punkt wizyty prof. Whittinghama na naszej Uczelni. Noblista spotkał się także z władzami, naukowcami, doktorantami i studentami PW oraz wygłosił otwarty wykład.