Opublikowano: 17.05.2021 11:39

Prof. Andrzej Jakubiak Złotym Inżynierem 155-lecia „Przeglądu Technicznego”

Laureat 27. edycji plebiscytu „Złoty Inżynier” jest wykładowcą związanym z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW, a także działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Profesor Andrzej Jakubiak

Profesor Andrzej Jakubiak

W podziękowaniu skierowanym do grona głosujących w plebiscycie prof. Andrzej Jakubiak podkreślił, jak ważną rolę w kształceniu inżynierów odgrywa aspekt humanistyczny. – Zawód inżyniera wybrałem świadomie, ale w ostatnich latach „uprawiam” go niejako pośrednio, zajmując się przede wszystkim kształceniem inżynierów i przyszłych inżynierów. Co więcej, tkwi we mnie głęboko imperatyw wyniesiony z domu rodzinnego: inżynier powinien mieć duszę humanisty, inżynierowie to przecież inteligencja techniczna. Propaguję tę ideę w środowisku akademickim na różne sposoby, argumentując m.in. faktem wszechobecnej techniki, która tworzona bez pierwiastka humanistycznego wykreuje nieludzki świat. Jest to realne zagrożenie, które widać szczególnie teraz, w dobie pandemii – podkreślił zdobywca tytułu "Złotego Inżyniera".

W gronie laureatów plebiscytu znalazły się także inne osoby związane z Politechniką:

  • mgr inż. Jacek Baurski – mechanik po PW, specjalista w zakresie energetyki jądrowej, działacz SEP i NOT (tytuł „Złotego Inżyniera 2020” w kategorii Energetyka);
  • mgr Krzysztof Hnatio – technik mechanik, prezes zarządu GAS STORAGE POLAND - spółki z Grupy PGNiG, absolwent m.in. studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej (tytuł „Złotego Inżyniera 2020” w kategorii Infrastruktura);
  • mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz – elektryk, absolwentka Wydziału Elektrycznego PW, członkini SEP (wyróżnienie w kategorii Działacz stowarzyszeniowy);
  • dr inż. Andrzej Suchecki – mechanik po Politechnice Warszawskiej (Wydział MEiL), nauczyciel akademicki, kierownik Pracowni Badań Stanowiskowych w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL (wyróżnienie w kategorii Zarządzanie).

źródło: Przegląd Techniczny/Biuletyn PW