Opublikowano: 21.09.2022 11:15

Prof. Adam Woźniak przewodniczącym Rady Metrologii

Prof. Adam Woźniak, Prorektor PW ds. Rozwoju, został przewodniczącym Rady Metrologii, która jest organem opiniodawczym i doradczym Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Zdjęcie prof. Jacka Semaniaka, Prezesa Głównego Urzędu Miar, wręczającego nominację prof. Adamowi Woźniakowi, Prorektorowi PW ds. Rozwoju

Prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar, wręcza nominację prof. Adamowi Woźniakowi, Prorektorowi PW ds. Rozwoju, fot. gum.gov.pl

Akty powołania członkom Rady Metrologii II kadencji wręczono podczas jej pierwszego posiedzenia, które odbyło się 20 września 2022 r. Nominacje podpisał Minister Rozwoju i Technologii.

Rada Metrologii jest podmiotem wspierającym rozwój metrologii w Polsce. To organ opiniodawczy i doradczy Prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM). Opiniuje stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii, działalność merytoryczną administracji miar, czteroletni strategiczny plan działania GUM oraz roczne plany i sprawozdania. Na prośbę Prezesa GUM lub ministra właściwego do spraw gospodarki przygotowuje analizy i stanowiska dotyczące wskazanych obszarów.

Zdjęcie członków Rady Metrologii z Prezesem Głównego Urzędu Miar

Członkowie Rady Metrologii z Prezesem Głównego Urzędu Miar, fot. gum.gov.pl

W skład Rady wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki. Obecnie liczy ona 16 osób.