Znak Politechniki Warszawskiej

Prelekcja o PW-Sat2 podczas konferencji COSPAR 2018

fot. pw-sat.pl

Zespół studentów z Politechniki Warszawskiej, zrzeszonych w Studenckim Kole Astronautycznym we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN stworzył satelitę PW-Sat2. Podczas tegorocznego, 42. Zgromadzenia Komitetu do Spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR 2018), autorzy mieli szansę podzielić się efektami swojej pracy, której główny punkt eksperymentalny stanowił żagiel deorbitacyjny. Konferencja odbyła się w dniach 14-22 lipca 2018 r. w Kalifornii, USA.

Prelekcja Dominiki Rafało pt. Deployment Tests of PW-Sat2 deorbit sail in microgravity conditions during free fall at Bremen Drop Towers dotycząca kluczowego elementu powodzenia całej misji nad którą przez ostatnie 4 lata pracował zespół – żagla deorbitacyjnego, spotkała się z zainteresowaniem słuchaczy. Testy otwarcia żagla, prowadzone pod koniec 2017 r. w warunkach mikrograwitacji i obniżonego ciśnienia w instytucie ZARM w Bremen pozwoliły na ostateczną weryfikację niezawodności jego mechanizmu w warunkach, jakie panują na orbicie okołoziemskiej. Prelegentka zaprezentowała również opracowane przez zespół SKA, rozwiązanie zapobiegania powstawaniu śmieci kosmicznych na orbicie Ziemi.

Tegoroczne zgromadzenie Komitetu COSPAR połączone zostało z obchodami 60-tej rocznicy założenia Komitetu do Spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej przez Międzynawową Radę Unii Naukowych (ICSU). Cel komitetu stanowi koordynacja i promocja badań przestrzeni kosmicznej na skalę międzynarodową.

Udział przedstawicielki zespołu PW-Sat2 na tej renomowanej konferencji możliwy był dzięki wsparciu JM Rektora Politechniki Warszawskiej, Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW oraz Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, którym członkowie zespołu SKA składają serdeczne podziękowania.