Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska zmienia swoje oblicze

System Identyfikacji Wizualnej PW

Nowe znaki, specjalna paleta barw, oryginalne czcionki – wdrażamy system identyfikacji wizualnej. Chcemy wyznaczać trendy nie tylko w nauce, ale też w myśleniu o współczesnej i prężnie działającej instytucji. Między innymi dlatego postanowiliśmy stworzyć System Identyfikacji Wizualnej PW, który od teraz jest podstawowym narzędziem kreowania Marki Politechniki Warszawskiej.

– 100-letnia tradycja Politechniki Warszawskiej to dla nas ogromny powód do dumy – podkreśla Rektor PW prof. Jan Szmidt. – Niemniej jednak, budowanie Marki Politechniki Warszawskiej trwa nieustannie. To jest proces, którego nie można zatrzymać ani zaniechać. Świat się zmienia, a my potrzebujemy nowych form przekazu informacji o Politechnice. Nasze działania są wyjściem naprzeciw najnowszym trendom w tym zakresie.

Politechnika Warszawska jest czołową uczelnią w Polsce, najlepszą techniczną w kraju. Nasi naukowcy, studenci i absolwenci są poszukiwanymi i cenionymi na rynku fachowcami. Pracują w międzynarodowych zespołach badawczych, tworząc innowacyjne projekty i opracowując nowoczesne technologie.

 

Na System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej składają się

  • Księga Marki Politechniki Warszawskiej
  • Księga Znaku Politechniki Warszawskiej
  • Księga Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej

Opracowane dokumenty w prosty i przejrzysty sposób opisują System Identyfikacji Wizualnej PW, tak aby Marka PW była spójna i łatwo identyfikowalna zarówno przez osoby związane z Politechniką, jak i ludzi spoza Uczelni.

System Identyfikacji Wizualnej PW skonstruowany jest wokół hasła przewodniego "Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy". To słowa wybitnego uczonego Alberta Einsteina, które mają pokazać siłę ludzkiej kreatywności.

– Dziś wiedza podręcznikowa to za mało – mówi Rektor PW, prof. Jan Szmidt. – Albert Einstein powiedział: "Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, bo wyobraźnia jest nieograniczona". Sukces osiągają ci, którzy nie boją się marzyć. Nasi studenci wysyłają w kosmos satelitę, naukowcy opracowali sztuczną krew, a absolwenci zaprojektowali kolej przyszłości. Mając nawet największą wiedzę, bez wyobraźni nie byliby w stanie tego stworzyć.

 

Koncepcja SIW PW oparta jest na Księdze Marki PW, którą przygotował specjalny zespół powołany w 2013 roku. Pod koniec 2015 roku został rozpisany konkurs na stworzenie systemu identyfikacji wizualnej, który wygrało studio graficzne Podpunkt z Warszawy. Zgodnie z zapisem w regulaminie konkursu koszt projektu wyniósł 45 tys. złotych.

– Kiedy zaczęłyśmy się mierzyć z tym zadaniem, bardzo szybko stało się dla nas jasne, że powinnyśmy oprzeć nowy znak Politechniki Warszawskiej na silnej, wyrazistej typografii – tłumaczy Emilia Bojańczyk ze studia graficznego Podpunkt, autorka projektu. – Wiedzieliśmy, że nie możemy wprowadzić jednego logotypu, który przekreśli wszystko, co było do tej pory. Uchwycenie istoty Politechniki w jakimś jednym symbolu graficznym, który pasowałby do wszystkich wydziałów, jednostek, byłoby bardzo trudnym zadaniem.

Kluczową zmianą dotyczącą wizerunku PW jest nowy znak firmowy. W nowej identyfikacji wizualnej rozróżniamy:

  1. Znak podstawowy – logotyp nazwy Uczelni, napisany autorskim fontem Radikal WUT. Litera "W" skonstruowana jest w taki sposób, by po obróceniu o 90° tworzyła znak "≥" - ten matematyczny znak koresponduje z hasłem przewodnim identyfikacji Politechniki Warszawskiej. Znak przeznaczony jest do stosowania na standardowych akcydensach biurowych i drukach firmowych codziennego użytku (z wyjątkiem akcydensów odświętnych i jubileuszowych), materiałach reklamowych, promocyjnych, etc.
  2. Symbol – litera "P" oraz "W" z podstawowego logotypu Politechniki Warszawskiej tworzą wersję skróconą znaku. Symbol PW stanowi dekoracyjny element identyfikacji Uczelni. Symbol PW powinien być stosowany jako wyrazisty element graficzny, np. w drukach firmowych, materiałach promocyjnych, etc. Symbol PW może być stosowany w poddruku oraz na fotografiach.
  3. Znak uroczysty – nawiązujący do tradycyjnego godła Uczelni. Jest znakiem stosowanym w odświętnych i jubileuszowych okolicznościach – w pieczęci, tłoczeniach, poddrukach – tam, gdzie wskazane jest podkreślenie tradycji i rangi Uczelni.

 

 

Do SIW PW zostaną dostosowane znaki wszystkich wydziałów oraz znaki innych jednostek organizacyjnych PW. – Oprócz logotypu Politechniki i znaków wydziałowych, system identyfikacji wizualnej operuje całą paletą symboli, które można wykorzystywać w grafikach, nadrukach, gadżetach – wyjaśnia Emilia Bojańczyk. – Wręczamy Politechnice Warszawskiej klocki, z których można budować coraz to większe konstrukcje.

Dzięki SIW PW uporządkowane zostały także kwestie typograficzne. Od tej pory Politechnika Warszawska będzie posługiwać się dwoma krojami pisma: autorskim Radikal WUT (wykorzystywanym w logotypie PW oraz logotypach innych jednostek Uczelni) oraz rodziną czcionek Adagio Slab (służąca do tworzenia treści, komunikatów, itp.).

W nowej wizualnej koncepcji Politechniki określono ponadto 8 jednoznacznych i równorzędnych kolorów do budowania graficznych komunikatów naszej Uczelni i jej jednostek. Są to: słoneczny, morelowy, śliwkowy, miętowy, szafirowy, wrzosowy, grafitowy i mokka. Dobór 8 różnych barw: trzech zimnych i pięciu ciepłych daje nam możliwość tworzenia spójnych i mocnych przekazów, nierozmytych identyfikacji. Pozwala tworzyć zawsze dobre, uniwersalne i bezpieczne połączenia kolorystyczne.

Każdy Wydział ma ściśle przypisany dominujący, indywidualny duet kolorystyczny, ale do budowania swoich przekazów może też wykorzystywać barwy dopełniające z dostępnej gamy. W połączeniu z odświeżonymi znakami graficznymi pozwala to łatwo odróżniać wydziały PW, a jednocześnie identyfikować je z większą całością, jaką jest Politechnika Warszawska.

– Politechnika Warszawska wyznacza trendy i wysokie standardy w każdym aspekcie swojego funkcjonowania – podkreśla Rektor PW, prof. Jan Szmidt. – Nasza Marka jest znana i szanowana, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Musimy nieustannie dbać o to, żeby Politechnika, szczególnie w świadomości młodych ludzi, była kojarzona z nowoczesnością, wysokimi standardami nauczania i miejscem, które wciąż się rozwija.

 

Szczegółowe informacje nt. Marki Politechniki Warszawskiej oraz pliki do pobrania znajdują się w zakładce Marka PW.