Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska trzecią uczelnią w Polsce

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

Zdjęcie Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby, Dziekanów i Prodziekanów PW z pamiątkowymi dyplomami rankingu uczelni Perspektywy 2021

Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba oraz Dziekani i Prodziekani Wydziałów PW odebrali pamiątkowe dyplomy za wyniki uzyskane w rankingu

Po raz piąty z rzędu PW Warszawska zajęła miejsce na podium zestawienia, po raz 16. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.

Na czele rankingu znalazł się Uniwersytet Jagielloński. Tuż za nim sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski.

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Innowacyjność, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. To 22. edycja zestawienia.

Pełne wyniki są dostępne na stronie ranking.perspektywy.pl

Poznaliśmy też wyniki Rankingu Kierunków Studiów. Na podium znalazły się 22 kierunki prowadzone na Politechnice Warszawskiej, w tym 17 na pierwszym miejscu. Szczegóły tego zestawienia w artykule na naszej stronie i na stronie rankingu.