Znak Politechniki Warszawskiej

Podsumowanie II edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

W dniu 15 grudnia w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Jana Czochralskiego. 

Fotorelacja z wydarzenia

Z rąk prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej nagrody odebrali: 

  • prof. dr hab. Ewa Talik z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
  • dr Adam Strzęp z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  • inż. Milena Bochenek z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 

Informacje o laureatach

Prof. Ewa Talik z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Laureatką otrzymała nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe i aplikacyjne, a w szczególności za: "odkrycie gigantycznego efektu magnetokalorycznego w związku Tb3Rh oraz za badania wpływu frustracji magnetycznej i hybrydyzacji na wielkość efektu magnetokalorycznego i właściwości magnetyczne oraz strukturalne związków międzymetalicznych na bazie pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych typu d".
 
Nagrodę za najlepszą pracę doktorską otrzymał dr Adam Strzęp z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN za pracę doktorską pt. „Badanie mechanizmów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w materiałach dielektrycznych domieszkowanych jonami lantanowców”.
 
Nagrodę za najlepszą pracę dyplomową otrzymała inż. Milena Bochenek z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za pracę inżynierską pt. „Wpływ złożonego sposobu odkształcania na właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę stopów Al-Li”.

Nagrody w Konkursie są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanych na lata 2013-2014 z zakresu działalności upowszechniającej naukę – projekt Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego.

Celem konkursu jest promocja naukowców prowadzących badania w zakresie osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w tym obszarze.