Opublikowano: 29.06.2023 08:28

Podium jest nasze! Wyniki rankingu Perspektyw

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w zestawieniu najlepszych uczelni akademickich w Polsce. Na czołowych miejscach są także nasze studia – 15 z nich znalazło się na pierwszej pozycji w rankingu kierunków.

Zdjęcie Rektora PW oraz Dziekanów i Prodziekanów PW

Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba wraz z Dziekanami i Prodziekanami Wydziałów, które prowadzą najlepsze kierunki w Polsce

Już po raz siódmy z rzędu uplasowaliśmy się na trzecim stopniu podium w rankingu szkół wyższych, a po raz osiemnasty z rzędu – na pierwszym miejscu wśród uczelni technicznych. Tradycyjnie przed nami są tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (w tym roku ex aequo na pierwszym miejscu).

Ikona cytatu

– Miejsce na podium zawsze cieszy, szczególnie, gdy jest się w tak znakomitym towarzystwie – powiedział po podaniu informacji o tegorocznych wynikach rankingu Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba. – Jako społeczność bardzo cieszymy się, że od tak wielu lat utrzymujemy stabilną pozycję w rankingu. Ta sytuacja pokazuje z jednej strony potencjał Politechniki Warszawskiej, a z drugiej – popularność i znaczenie uczelni technicznych wśród studentów. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, zarówno uczelniom, jak i wydziałom – dobrze, że wysiłek zarówno pracowników, jak i studentów jest dostrzegany i nagradzany. W tym rankingu ważny jest oczywiście wynik, ale przede wszystkim jego efektem jest pozytywna rywalizacja, na której korzysta polska edukacja i polska nauka.

Pierwsze miejsce w rankingu kierunków zajęły nasze studia: biotechnologia (mgr inż.), budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka (mgr inż.), inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Cieszymy się też z drugich miejsc automatyki i robotyki, fizyki technicznej, inżynierii chemicznej, matematyki, mechatroniki oraz trzeciej pozycji architektury i inżynierii środowiska.

 

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest PW, w tym roku uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

Ranking Kierunków Studiów, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z 12 lub13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie. W tym roku zestawienie obejmuje 74 główne kierunki lub grupy kierunków studiów.

Rankingi przygotowuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Nad prawidłowością sporządzania zestawień czuwa kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera.

Pełne wyniki są dostępne na stronie 2023.ranking.perspektywy.pl.