Znak Politechniki Warszawskiej

Pierwsze zdalne obrony prac dyplomowych na Politechnice Warszawskiej

Pierwsza zdalna obrona na PW, fot. MS Teams

Od ponad miesiąca zajęcia na naszej Uczelni odbywają się zdalnie. O krok dalej w takiej formie kształcenia i oceniania jego efektów poszedł Wydział Elektryczny – 22 kwietnia 2020 roku przy pomocy środków komunikacji elektronicznej zorganizowano tam trzy egzaminy dyplomowe. To pierwsze w czasach pandemii zdalne obrony na PW.

Do ich przeprowadzenia wykorzystano Microsoft Teams. Aby były możliwe, Dziekan Wydziału Elektrycznego wydał specjalne zarządzenie, a Dziekanat ds. Studiów opracował szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w sposób zdalny. Służby informatyczne Wydziału umożliwiły z kolei elektroniczną obsługę procesu dyplomowania, odpowiednio modyfikując system ISOD, czyli wirtualny dziekanat Wydziału.

Debiutant z informatyki

Jako pierwszy z tej nowej możliwości skorzystał student, który zdalnie obronił pracę magisterską na kierunku Informatyka Stosowana (studia niestacjonarne na odległość). Trudno się nie uśmiechnąć, widząc, jak idealnie do tych niezwykłych okoliczności pasuje zarówno kierunek, jak i tryb studiów dyplomanta-debiutanta.

Pracę pt. „Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do rodziny gier MASTERMIND oraz porównanie z algorytmem Knutha” zrealizował pod kierunkiem dr. hab. inż. Pawła Piotrowskiego, prof. uczelni.

W składzie komisji, poza promotorem, znaleźli się dr hab. inż. Dariusz Baczyński, prof. uczelni (przewodniczący), dr inż. Łukasz Rokicki (recenzent) i dr inż. Piotr Helt (członek komisji reprezentujący kierunek).

– Obrona odbyła się zgodnie z planem – komentuje prof. Piotrowski. – Jedna osoba z komisji nagrywała jej przebieg. Tuż przed rozpoczęciem student pokazał do kamery całe pomieszczenie, w którym przebywał oraz swój dowód tożsamości. Komisja nie stwierdziła, aby student nie odpowiadał samodzielnie – nie było przesłanek wskazujących na niesamodzielność odpowiedzi.

Gdy obrona odbywa się w sposób standardowy, autor pracy jest proszony o opuszczenie sali na czas obrad komisji. Tutaj zostało to zastąpione opuszczeniem spotkania w MS Teams i powrotem do niego po zakończeniu dyskusji. Kontrolą tego ważnego aspektu egzaminu zajmowała się jedna z osób z komisji.

Jedno pozostało za to niezmienne – zarówno dyplomant, jak i członkowie komisji zadbali podczas obrony o odpowiedni do okoliczności odświętny ubiór.

Pierwsza zdalna obrona na PW, fot. MS Teams

Inżynierowie z Omanu

Swoje prace inżynierskie zdalnie obronili pochodzący z Omanu Haitham Khamis Sultan Al-Aamri i Mus'ab Mohammed Saif Al Hinai. Obaj w ten sposób zakończyli studia stacjonarne na kierunku Electrical Engineering.

Haitham Khamis Sultan Al-Aamri przygotował pracę pt. „Hybrid wind-solar power supply system for households” („Hybrydowy system zasilania energią wiatrową i słoneczną dla gospodarstw domowych”). W zdalnej obronie uczestniczyli dr inż. Piotr Helt (promotor), dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof. uczelni (przewodniczący komisji), mgr inż. Michał Połecki (recenzent) i mgr inż. Mateusz Polewaczyk (członek komisji).

Mus'ab Mohammed Saif Al Hinai swoją pracę pt. „The design of accumulator installation for solar farm” („Projekt instalacji akumulatorów dla elektrowni fotowoltaicznej”) również przygotował pod kierunkiem dr. inż. Piotra Helta. Komisję, poza promotorem, stworzyli dr hab. inż Paweł Piotrowski, prof. uczelni (przewodniczący), mgr inż. Michał Połecki (recenzent) i mgr inż. Mateusz Polewaczyk (członek komisji).

Zdalna obrona to dla zagranicznych studentów niezwykle ważne ułatwienie. Dotyczy to szczególnie tych, którzy w dobie pandemii zdecydowali się wrócić do swoich krajów i nie wiedzą, kiedy znowu będą mogli przyjechać do Polski. Terminowe zakończenie studiów jest zaś w wielu przypadkach niezbędne, by przeprowadzić wymagane rozliczenia finansowe, zwłaszcza wtedy, gdy to państwo płaci za edukację obcokrajowców na PW.

Początek trendu?

Wszystkie trzy prace obronione zdalnie 22 kwietnia powstały w tym samym instytucie i zakładzie Wydziału Elektrycznego – Instytucie Elektroenergetyki, Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych.

Z nowej możliwości organizacji i przeprowadzenia obron swoich dyplomantów zaczęły korzystać także kolejne instytuty Wydziału. W Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (Zakład Elektroniki Przemysłowej) 28 kwietnia odbyły się dwie zdalne obrony, a na początek maja zaplanowane są egzaminy w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych.