Znak Politechniki Warszawskiej

#PWdrukuje Wydział SiMR i międzyuczelniane akcje przeciw pandemii

Elementy do przyłbic ochronnych, fot. Dominik Głąb

W obliczu poważnych wyzwań łatwo się przekonać, jak ważna jest kooperacja. Doskonale wiedzą o tym badacze z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW, którzy wraz z pracownikami innych stołecznych uczelni zaangażowali się w realizację projektów wspierających służbę zdrowia w walce z koronawirusem.

U podstaw jednego z nich leży długoletnia współpraca z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Do tej pory było to m.in. realizowanie wspólnych projektów studenckich, wystaw prac, pomoc przy wykonywaniu makiet projektów, a także działania skupione wokół w uczestnictwa w Dniach Druku 3D, największej imprezie branżowej tego typu organizowanej w Polsce. Koronawirus sprawił, że do listy wspólnych inicjatyw dodana została kolejna pozycja – wydruk elementów do sprzętu chroniącego przed zakażeniem SARS-CoV-2.

fot. Jarosław Seńko

Obydwa wydziały uczestniczą w projekcie #DrukarzeDlaSzpitali. Laboratorium Wydruków 3D na Wydziale SiMR zaczęło drukarski wolontariat jako jedno z pierwszych na PW. Dzięki pracy dr. inż. Jarosława Seńki, dr. inż. Jarosława Małkińskiego, dr. inż. Przemysława Siemińskiego oraz inż. Pawła Cieślaka do dziś udało się wydrukować prawie 200 sztuk kompletów ramek z polimeru PET-G do przyłbic ochronnych dla personelu medycznego. Z tego samego materiału wytworzono również ok. 750 sztuk adapterów do filtrów antywirusowych do masek do nurkowania typu easybreath firmy Decathlon, używanych jako osłona przez personel medyczny. Jednocześnie dr Dominik Głąb i mgr Kamil Trząskowski z Wydziału Wzornictwa warszawskiej ASP wykonali ponad 100 sztuk kompletów do przyłbic i 20 przejściówek do masek do nurkowania.

Kilku pracowników Wydziału SiMR wspiera też WW ASP w optymalizacji modeli przeznaczonych pod druk 3D oraz pomaga w koordynacji dostarczania podzespołów. Ważną rolę odegrała tu prowadzona przez dwóch studentów Wydziału SiMR firma 3DMansion, która wycięła laserowo 40 szybek do przyłbic. 

Pracownicy PW uczestniczą także w pracach międzyuczelnianego zespołu mającego na celu opracowanie hełmu do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów z COVID-19. Przedsięwzięcie koordynuje dr Łukasz Wróblewski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Klinicznego na ul. Banacha 2 w Warszawie. Z ramienia Wydziału SiMR w pracach uczestniczy dr Przemysław Siemiński, który zajmuje się całościowym projektem. W druku 3D pierścieni i projektowaniu innych podzespołów pomaga dr inż. Jarosław Seńko z Wydziału SiMR, dobór folii z tworzyw sztucznych konsultował dr inż. Mariusz Fabijański z Wydziału Inżynierii Produkcji PW.

Dr inż. Paweł Płatek z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej pracuje nad konstrukcją zaworów wlotowych i wylotowych, konsultacje dot. kształtu hełmu prowadził prof. Grzegorz Niwiński z WW ASP, natomiast studentka z tamtejszej Katedry Mody wskazała firmy zajmujące się produkcją elastycznych materiałów tekstylnych. Sam projekt urządzenia jest obecnie na etapie testów prototypów na WUM.