Znak Politechniki Warszawskiej

PW a koronawirus – najważniejsze informacje

Nowy rok akademicki ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa będzie różnił się od poprzednich. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania PW w tym nietypowym czasie.

Najważniejsze aktualnie obowiązujące akty prawne

NOWE Zarządzenie Rektora PW z 27 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z 27 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. 

Zarządzenie Rektora nr 173/2020 z 22 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Rektora nr 3/2020 z 10 listopada 2020 r. dotyczący funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 i planowanych zmian

Komunikat Rektora nr 2/2020 z 4 listopada 2020 r. dotyczący funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19

Zarządzenie Rektora nr 127/2020 z 2 listopada 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 29 stycznia 2021 r.

Komunikat Rektora nr 1/2020 z 23 października 2020 r. dotyczący funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19

Zarządzenie Rektora nr 104/2020 z 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r.

 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania PW w czasie trwającej pandemii 

 Materiały do wydrukowania i zawieszenia:

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 

  • Od 19 października do 15 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 113/2020 Rektora PW.
  • Zdalny tryb kształcenia będzie kontynuowany aż do 29 stycznia 2021 r. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu nr 127/2020 Rektora PW.

NOWE Zarządzenie Rektora - w sprawie trybu prowadzenia zajęć w semestrze letnim 

  • W semestrze letnim - od 20 lutego do 16 czerwca 2021 r.  - będzie obowiązywał zdalny tryb kształcenia. W uzasadnionych przypadkach (na wniosek Dziekana / Kierownika innej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność dydaktyczną, zaopiniowany przez Zespół ds. koordynacji działań prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa) Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Szczegóły w Zarządzeniu nr 6/2021 Rektora PW

Proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym. Zajęcia takie jak np. wykłady, powodujące największe skupienie osób w jednym miejscu oraz ich przemieszczenie w ciągach komunikacyjnych, będą prowadzone w formie zdalnej. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem władz uczelni i tabelą trybu pracy dla kierunków.  

Sprawy studenckie

Sprawy pracownicze

Szczepienia

>> Uwaga, artykuł aktualizowany. Prosimy o regularne wizyty na stronie i sprawdzanie nowych aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej PW. Prosimy również o sprawdzanie stron poszczególnych wydziałów i jednostek.

 Podejrzewasz, że masz koronawirusa? Sprawdź, co robić*.
*W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem należy powiadomić kierownika swojej jednostki zgodnie z §11 zarządzenia Rektora nr 33/2020.

Aktualne informacje o kwarantannie

Archiwalne informacje dotyczące działań podjętych przez PW w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.