Znak Politechniki Warszawskiej

Opracowanie koncepcji zagospodarowania Terenu Centralnego PW

Wyniki konkursu

30 października 2014 roku w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Sąd Konkursowy ogłosił wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Terenu Centralnego Politechniki Warszawskiej. Na ogłoszeniu wyników obecny był prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciele władz Uczelni.

- Konkurs ten jest elementem szerszego projektu, jakim jest Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej – powiedział prof. Jan Szmidt w swoim wystąpieniu – Będziemy zwracać się do władz państwowych o środki finansowe, które pozwolą nie tylko na realizację tych wizji, ale również na intensywny rozwój Politechniki Warszawskiej. Nie wyobrażam sobie, by na terenie Warszawy nie było miejsca na nowoczesną uczelnię techniczną – Politechnika Warszawska musi uzyskać wsparcie, aby zapewnić polskim studentom i polskiemu biznesowi odpowiednie zaplecze laboratoryjne, badawcze i rozwojowe. Będziemy o to zabiegać u rządzących – podkreślił Rektor, prof. J. Szmidt.

Do konkursu złożono 25 prac indywidualnych i zespołowych, przedstawiających zróżnicowane podejście do tematu. Wysoki poziom złożonych prac pozwolił Sądowi Konkursowemu SARP na przyjęcie do rozpatrywania wszystkich projektów.

Sąd Konkursowy postanowił:

 • Nie przyznawać I nagrody;
 • Przyznać dwie równorzędne II nagrody;
 • Przyznać pięć, równorzędnych wyróżnień.

Nagrody przyznano zespołom: 22 architekci Sp. z o.o. oraz Bulanda, Mucha Architekci Sp. z o.o.

Pięć równorzędnych wyróżnień przyznano:

 1. Tomasz Podniesiński
 2. Atelier Loegler Architekci Sp. z o.o.
 3. Robert Guladewiczus
 4. Laboratorium Architektury, Anna Małek, Rar2 Laboratorium Architektury Jan Kubec
 5. JRK 72 ARCHITEKT JACEK KRYCH

Dyskusję i spotkanie pokonkursowe zaplanowano na dzień 5 listopada, o godz. 18.00 w budynku Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75. Wstęp wolny.

    

Skład Sądu Konkursowego:

 • Przewodniczący: dr inż. arch. Jerzy Grochulski, Wydział Architektury PW
 • Sędzia Referent: arch. Krzysztof Chwalibóg, Oddział Warszawski SARP
 • Sędzia: mgr inż. Tadeusz Byczot, Zastępca Kanclerza ds. Technicznych PW                            
 • Sędzia: dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki, Wydział Architektury PW, autor aktualnego MPZP dla Terenu Centralnego
 • Sędzia: Marek Kutaszewicz, Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m. st. Warszawy
 • Sędzia: arch. Mateusz Świętorzecki, Oddział Warszawski SARP
 • Sędzia: arch. Edward Wysocki, Oddział Warszawski SARP

Fotorelacja z ogłoszenia wyników konkursu »

Zwycięskie prace w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Terenu Centralnego »

Informacja o konkursie:
Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Terenu Centralnego Politechniki Warszawskiej uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Politechniki Warszawskiej i miastem. Koncepcja definiowała relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej, zabudowy i obsługi komunikacyjnej  z uwzględnieniem rangi Politechniki Warszawskiej - wiodącej uczelni technicznej w kraju o znaczącej pozycji w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Z uwagi na chęć współpracy oraz uwzględnienia uwarunkowań ze strony miasta w skład Sądu Konkursowego zostali powołani między innymi wybitni urbaniści, przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Urzędu m.st. Warszawy.

Szczegółowych informacji udziela: Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy PW