Znak Politechniki Warszawskiej

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą uczenia maszynowego lub analizy danych

Prace można zgłaszać do 7 lutego 2020 roku. Konkurs organizuje Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Konkurs jest organizowany po raz drugi

Celem konkursu jest promocja innowacyjnych rozwiązań w obszarze analizy danych i uczenia maszynowego. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: Metody i algorytmy oraz Zastosowania.

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres datasciencemasters@mini.pw.edu.pl.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione:

  •     w Polsce,
  •     na uczelni wyższej,
  •     w terminie od 1 stycznia 2018 roku do 30 grudnia 2019 roku.

W zgłoszeniu powinny znajdować się:

  •     kontaktowy adres e-mail oraz telefon do autora pracy,
  •     informacja o dacie obrony pracy magisterskiej oraz wydziale i uczelni, na której została obroniona praca,
  •     wskazanie kategorii konkursu, do której jest zgłaszana praca.

Do listu powinna został załączona praca dyplomowa w formie pliku pdf lub (jeżeli rozmiar pliku przekracza 5 MB) link do strony, z której można pobrać pracę w formacie.

Prace zgłosić może wyłącznie autor pracy magisterskiej za zgodą promotora.

W każdej kategorii przyznane będą nagrody za 1. miejsce (4 000 zł), 2. miejsce (2 000 zł) oraz 3. miejsce (1 000 zł). Łączna pula nagród to 14 000 zł.

Przesłanie pracy na wskazany adres e-mail jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacją regulaminu konkursu.

Regulamin i więcej szczegółów dostępne na stronie konkursu

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!