Znak Politechniki Warszawskiej

„Odkryj tajemnice PW”

Nowy projekt edukacyjny

Politechnika Warszawska w roku akademickim 2015/2016 realizuje nowy projekt zatytułowany „Odkryj tajemnice PW”. Koordynatorem akcji jest Biuro ds. Promocji i Informacji. Na projekt składają się wizyty dzieci i młodzieży w Politechnice Warszawskiej oraz wyjazdy do szkół.

Projekt „Odkryj tajemnice PW” kierowany jest do różnych grup odbiorców m.in. przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, maturzystów oraz osób starszych. Głównym założeniem projektu jest rozpowszechnianie informacji o Uczelni zróżnicowanym wiekowo grupom odbiorców, zapoznanie z jej historią, poszerzenie wiedzy oraz zainteresowanie inżynierią. Jednym z celów jest również  przedstawienie maturzystom oferty studiów, zasad przyjęć na studia a tym samym zaciekawienie naukową i pozanaukową działalnością Uczelni.

Opisywany projekt promocyjny to nowatorskie podejście do przyszłych kandydatów na studia. To także przedstawienie Politechniki Warszawskiej jako prestiżowej najlepszej polskiej uczelni technicznej i zachęcenie do studiowania w niej poprzez jej zwiedzanie, poznanie oraz zorientowanie się w ofercie edukacyjnej.

Projekt obejmuje 5 modułów przeznaczonych dla różnych grup odbiorców:

Szczegółowe informacje dotyczące całego projektu dostępne są na stronie internetowej Biura Promocji http://promocja.pw.edu.pl/wycieczki.