Opublikowano: 22.10.2020 09:22

Nasza doktorantka laureatką stypendium m.st. Warszawy

Olga Czeranowska-Panufnik ze Szkoły Doktorskiej nr 5 Politechniki Warszawskiej znalazła się wśród zwycięzców drugiej edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów. 

Grafika informująca o stypendium m.st. Warszawy dla doktorantów

Każdy z laureatów będzie realizować projekt badawczy, odpowiadający na konkretne wyzwania, związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

Stypendyści zostali wybrani na podstawie rekomendacji komisji stypendialnej. Członkowie komisji - przedstawiciele czołowych uczelni warszawskich, Rady m.st. Warszawy i Urzędu m.st. Warszawy - zwracali uwagę na wartość naukową i użyteczność zgłoszonych projektów.

W tegorocznej edycji wpłynęło 39 wniosków z 9 warszawskich uczelni. Stypendia otrzymało pięcioro doktorantów.

Stypendia są przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt, tj. 2500 zł miesięcznie.  
 
Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na wsparcie pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegające na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu  formalności wymaganych do przeprowadzenia badania. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w  kształtowaniu polityk miejskich.

Więcej informacji