Znak Politechniki Warszawskiej

Nasi laureaci stypendium Fulbrighta 2020-21

Wśród polskich studentów, doktorantów i naukowców, którzy w roku akademickim 2020-2021 wyjadą do Stanów Zjednoczonych na stypendium Fulbrighta, mamy czworo przedstawicieli Politechniki Warszawskiej.

fot. fulbright.edu.pl

Laureatami Fulbright Senior Award 2020-21 zostali dr inż. Aleksander Buczacki (Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych) i dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych). To stypendium dla pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych z polskich jednostek naukowych, umożliwiające realizację projektu (trwającego od 3 do 9 miesięcy) w Stanach Zjednoczonych.

Z Fulbright Graduate Student Award skorzystają Kamila De Witte (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej) i Zuzanna Jarzyńska (Wydział Architektury). To stypendium dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich lub doktoranckich w Stanach Zjednoczonych, finansujące pierwszy rok nauki, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Program Fulbrighta działa dwukierunkowo: finansuje wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do Stanów Zjednoczonych i wspiera ich obiecujące projekty oraz umożliwia przyjazd do Polski i pobyt naukowy.

Pełna lista laureatów stypendium Fulbrighta 2020-21