Opublikowano: 09.04.2021 08:50

Nagrody za prace z geoinformacji

Poznaliśmy laureatów konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. Doceniono aż cztery prace dyplomowe zrealizowane na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 

Rysunek mapy świata

We wszystkich kategoriach przyznano dziewięć nagród, fot. pixabay

W kategorii prace inżynierskie nagrodzono dwie prace, obie z PW:

  • „Opracowanie narzędzia do analizy statystycznej zależności temperatury powierzchni obszaru zurbanizowanego i wskaźników stanu zagospodarowania przestrzennego” – autor: Szymon Klimont, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni, 
  • „Wizualizacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy użyciu wybranego silnika gier” – autor: Hubert Janicki, promotor: dr inż. Jacek Bernard Marciniak.

W kategorii prace magisterskie nagrodzono cztery prace, w tym dwie z PW:

  • „Ocena efektywności paneli fotowoltaicznych na przystankach komunikacji miejskiej z zastosowaniem analiz przestrzennych 3D” – autor: Kamila Maria Waksmundzka, promotor: dr inż. Anna Fijałkowska,
  • „Opracowanie metodyki wyznaczania ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS” – autor: Anna Gregorczyk, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska.

W sumie we wszystkich kategoriach konkursu przyznano dziewięć nagród. Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.