Znak Politechniki Warszawskiej

Nagrody Ministra Rozwoju dla naszych naukowców i absolwentów

Autorzy trzech rozpraw doktorskich, pięciu prac magisterskich i dwóch krajowych publikacji z Politechniki Warszawskiej znaleźli się wśród laureatów Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju. Wręczenie nagród odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu.

Laureaci Nagród Ministra Rozwoju

Laureaci Nagród Ministra Rozwoju fot. Wydział Architektury

W konkursie nagradzane są prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Laureaci z PW:

w kategorii rozprawy doktorskie:

  • dr inż. Rafał Kuszyk z Wydziału Inżynierii Lądowej za rozprawę „Metodyka oceny rozwoju niecki osiadań podczas budowy tuneli za pomocą tarcz zmechanizowanych”, promotor: prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
  • dr inż. arch. Anna Nowak z Wydziału Architektury za rozprawę „Kształtowanie bionicznych powierzchni strukturalnych w architekturze współczesnych elewacji”, promotor: dr hab. inż. Wiesław Rokicki
  • dr inż. arch. Łukasz Piątek z Wydziału Architektury za rozprawę „Architektura budynków pływających: uwarunkowania i kierunki rozwoju w Polsce po roku 2000”, promotor: dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW

w kategorii prace magisterskie:

  • mgr inż. Bartosz Witkowski z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę „Wpływ zmian klimatu na charakterystykę energetyczną i komfort użytkownika budynku”, promotor: dr inż. Szymon Firląg
  • mgr inż. Kaja Kłos z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę „Kluczowe właściwości betonu płyty dennej w technologii białej wanny”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
  • mgr inż. Maciej Kalinowski z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę „Wpływ dodatku SAP na wybrane właściwości betonu”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW
  • mgr inż. arch. Józef Kuraszkiewicz z Wydziału Architektury za pracę „Centralny Port Komunikacyjny - szansa na miasto przyszłości. Koncepcja "Airport City" i zintegrowanego węzła transportowego”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, promotor: dr hab. inż. Krystyna Solarek, prof. PW
  • mgr inż. Rafał Kostro z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę magisterską „Projekt budynku biurowego o wysokości 52 kondygnacji”, promotor: dr inż. Stanisław Wierzbicki

w kategorii krajowe publikacje:

  • dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka i dr inż. Arkadiusz Węglarz z Wydziału Inżynierii Lądowej za publikację „Nowoczesne budynki energoefektywne. Znowelizowane warunki techniczne 2019”, Wydawnictwo POLcen Sp. z .o.o.
  • dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW z Wydziału Architektury za publikację „Modele Architektoniczne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Pełna lista laureatów na stronie Ministerstwa Rozwoju