Znak Politechniki Warszawskiej

Nagroda w konkursie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego

Paulina Dziadkiewicz z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej została laureatką konkursu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2019 roku. 

fot. pixabay

Naszą absolwentkę doceniono za pracę pt. "Analiza uliniowień wielu sekwencji genetycznych", której promotorem był dr hab. Norbert Dojer (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki). 

W gronie laureatów znaleźli się także Aleksandra Suwalska z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Bartosz Czech z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

W sumie do konkursu wpłynęło dwanaście zgłoszeń. Każde z nich zostało ocenione przez dwóch recenzentów. 

Celem konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących zagadnień bioinformatycznych. Ma to służyć popularyzacji tej dziedziny wśród młodych badaczy, zapoznaniu środowiska z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcić do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych.

Więcej informacji o konkursie na stronach PTBI i "Forum Akademickiego"