Znak Politechniki Warszawskiej

"Legia Akademicka" – program szkolenia dla studentów w Politechnice Warszawskiej (nowa edycja)

Studenci podczas ćwiczeń w ramach Legii Akademickiej, 1938 r., fot. IKC, źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Studenci podczas ćwiczeń w ramach Legii Akademickiej, 1938 r., fot. IKC, źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Politechnika Warszawska w 2018 roku przystąpiła do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną – realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną, przeprowadzaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Uprawnieni

Do udziału w Legii Akademickiej może zgłosić się każda osoba spełniająca jednocześnie dwa warunki:

  1. posiada obywatelstwo polskie oraz
  2. jest studentem studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Program skierowany jest do studentów Politechniki Warszawskiej i innych szkół wyższych publicznych i niepublicznych.

Wnioski dostępne są na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej:

https://www.wojsko-polskie.pl/u/pages/atts/2019/9/wniosel_la.pdf

Wypełniony wniosek należy złożyć w Dziale ds. Studiów Politechniki Warszawskiej (ul. Polna 50, VII piętro, pok. 717) do 15.01.2020 r. w godzinach 8.00-15.00.

Zakres szkolenia teoretycznego

Program szkolenia teoretycznego obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, które obejmują wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Przebieg dalszego szkolenia

Student-ochotnik, po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych:

https://pb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wniosek_o_powoanie_na_cwiczenia_wojskowe_w_ramach_LA.pdf

otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP podczas wakacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch turach po 6 tygodni, każda tura składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 104,03 zł. Wynagrodzenie to nie jest wliczane do dochodu i jest nieopodatkowane.

Dalsze informacje

Szczegółowe informacje na temat programu Legia Akademicka są dostępne na stronie www.legiaakademicka.wp.mil.pl.

Prosimy osoby zainteresowane Legią Akademicką do śledzenia strony ze względu na planowane w drugiej połowie listopada spotkanie w sprawie programu z osobami reprezentującymi Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz planowanym utworzeniem koła naukowego.