Znak Politechniki Warszawskiej

Koronawirus - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zachowania w okresie przeciwdziałania potencjalnemu zakażeniu koronawirusem, prezentujemy listę wskazówek dotyczących spraw związanych ze studiami i pracą na PW.

I. Informacje dotyczące studiowania oraz spraw studenckich

a) zajęcia zdalne

Czy rok akademicki będzie wydłużony?
Nie planuje się wydłużenia roku akademickiego (formalnie kończy się on 30 września 2020 r.).

Czy wpłynie to na terminy sesji letniej? 
Decyzja będzie podjęta wkrótce. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie www.pw.edu.pl.

Czy ten termin (zawieszenia zajęć) jest ostateczny, czy istnieje możliwość, że zajęcia zostaną odwołane jeszcze przez dłuższy czas?
Należy liczyć się z tym, że termin zakończenia zawieszenia zajęć zostanie wydłużony.

W jaki sposób prowadzone są zajęcia?
Wybrane zajęcia są prowadzone zdalnie. Zawieszenie zajęć nie oznacza przerwy w nauce, a jedynie zmianę jej formy. Informacje o pracy zdalnej można znaleźć m.in na stronie CI PW. Zachęcamy również do korzystania z platformy edukacyjnej https://www.navoica.pl/.

Czy jest możliwe uznanie różnych kursów online (np. tych oferowanych przez uniwersytety Ivy League) przez uczelnię i przyznanie punktów ECTS za ich zaliczenie?
Jeśli będą to kursy online naszych prowadzących, to jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli będą to kursy zewnętrzne, musi być podstawa do zaliczenia i rozliczenia wiedzy przez prowadzącego.  

Czy Uczelnia przewiduje usystematyzowanie wszystkich odbywających się wykładów zdalnych w jednym środowisku? 
Nie zobowiązujemy do korzystania z jednego konkretnego narzędzia. Obecnie trwają rozmowy z Microsoftem i w najbliższy piątek (20 marca) ma się odbyć pierwsze szkolenie z zakresu obsługi narzędzia Teams.

Co w sytuacji, kiedy w moim rodzinnym domu nie ma stałego łącza internetowego, a internet mobilny jest ograniczony?
Jeżeli warunki nie pozwalają na uczestniczenie w zajęciach online prowadzonych na żywo, wówczas proszę korzystać z materiałów udostępnianych przez prowadzących, a także uczestniczyć w konsultacjach mailowych. Prowadzący zostali poproszeni o elastyczność w tym zakresie.

Czy prowadzący zintensyfikują zajęcia zdalne tak, aby po powrocie do normalnego trybu można było nadrobić przeprowadzenie zajęć praktycznych?
Nie ma formalnych zaleceń w tej kwestii, jednak dziekani zostaną poproszeni, aby maksymalnie wykorzystać czas na realizację materiału, który może być opracowany zdalnie.

Czy w przypadku przedłużenia zajęć zdalnych do maja będzie możliwość przesunięcia części laboratoriów na kolejny semestr?
Jeśli to będzie możliwe, nadrobimy je jak najszybciej. Dopuszczalne jest zastąpienie laboratoriów np. projektami (jeśli zostaną one uznane za dobry substytut). Rekomendowane jest elastyczne podejście. O szczegóły prosimy pytać kierowników przedmiotów i prodziekanów zajmujących się kształceniem.

Co z harmonogramem sesji?
Najbliższa sesja z pewnością będzie nieco nietypowa. W pierwszej kolejności przygotowane zostaną najlepsze metody egzaminowania zdalnego. Pierwsze propozycje w tej kwestii zostaną zaprezentowane na początku maja.

b) obrony prac dyplomowych; kontakt z dziekanatem

Czy egzaminy dyplomowe będą odwołane/przełożone? 
Co do zasady obrony są przesunięte. Jeśli będzie taka wola, możliwe jest przeprowadzenie obrony zdalnie – po akceptacji wszystkich stron i dopełnieniu wymaganych procedur. 

Kto może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej: JMR, dziekan wydziału czy przewodniczący danej komisji egzaminacyjnej?
To decyzje wydziałów, prosimy kontaktować się z prodziekanami odpowiedzialnymi za kształcenie.

Mam przedłużony semestr i ustalony termin złożenia pracy (na maj, kiedy zajęcia odbywają się zdalnie). Czy ten termin jest nadal aktualny? Co z obroną?
Wszystkim osobom będącym w takiej sytuacji przedłużymy te terminy co najmniej do końca semestru. Stosowna informacja powinna się pojawić w USOS-ie. Jesteśmy w trakcie opracowywania procedur dotyczących obron w trybie zdalnym. Wydanie dyplomu w takiej sytuacji zajmie więcej czasu niż obowiązujące normalnie 30 dni. Będziemy jednak w stanie szybko wystawiać i wydawać zaświadczenia o ukończeniu studiów – w większości przypadków taki dokument powinien być honorowany przez pracodawców.

Nie mogę realizować swojej pracy dyplomowej zdalnie, w domu. Do pracy nad nią uda się wrócić dopiero wtedy, gdy będzie można wrócić na uczelnię. Nie sądzę, że uda mi się ją skończyć w tym semestrze (do września). Czy otrzymam dodatkowy czas na zakończenie pracy (czyli przedłużenie studiów)? Czy przedłużenie studiów o semestr będzie płatne?
Weźmiemy pod uwagę takie czynniki, decyzje będą podejmowane z myślą o dobru studentów. Nie ma planów pobierania opłat w takich przypadkach jak ten przedstawiony wyżej.

Jak wygląda sprawa dostarczenia dokumentów do dziekanatów?
Jeśli sprawy do załatwienia w dziekanacie nie są pilne, zalecamy odłożenie ich na czas po powrocie na uczelnię. W pilnych sprawach zalecamy kontakt telefoniczny i/lub mailowy, także w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z dostarczaniem dokumentów.

Czy dziekanaty wydziałowe będą otwarte?
Dziekanaty, za zgodą Dziekanów, mogą pracować w zmienionych godzinach i w okrojonym składzie. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z dziekanatem w celu załatwienia sprawy.

Czy w obecnej sytuacji przewidywana jest alternatywa dla osobistego odbioru dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu?
Jeśli sprawa nie jest pilna, prosimy poczekać do 15 maja i wykorzystywać zaświadczenie o ukończeniu studiów. Będziemy analizować tę sprawę z Działem Ewidencji Studentów, by wypracować alternatywny sposób dostarczenia dyplomów. 

c) opłaty za studia; stypendia

Czy na PW zapadły już decyzje w sprawie zawieszenia/przesunięcia opłat za studia?
Trwają prace nad odpowiednimi rozwiązaniami.

Co z płatnościami za studia zaoczne? 
Trwają prace nad odpowiednimi rozwiązaniami.

Czy stypendia naukowe będą wypłacane w terminie?
Tak.

Czy studenci zagraniczni będą musieli opłacić studia za ten okres, gdy nie ma zajęć?
Zawieszenie zajęć nie oznacza przerwy w nauce, a jedynie zmianę jej formy.

W regulaminie ubiegania się o grant rektorski jest zapis o dostarczeniu wniosku elektronicznego i papierowego do 30 kwietnia. Jak wygląda sprawa w przypadku złożenia wniosku elektronicznego, a opóźnienia listu, a tym samym wpłynięcia go po 30 kwietnia. Czy w takim wypadku jest dalej możliwość ubiegania się o grant?
Zasady zostaną sprawdzone raz jeszcze. Terminowe przesłanie wniosku elektronicznego będzie uznawane za podstawową formę wnioskowania. 

d) akademiki

Co z domami studenckimi?
W związku z opublikowaniem na stronie MNiSW zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego związanych działaniami w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że paragraf 1 ust. 5 Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020  r. zostaje przywrócony. Tym samym obowiązująca jest pełna treść zarządzenia. Wykwaterowanie, o którym mowa w zarządzeniu, nie oznacza wykwaterowania w trybie regulaminowym, a opuszczenie domów studenckich. Mieszkańcy mogą pozostawić w pokojach swoje rzeczy. Prosimy o pozostawienie pomieszczeń w dobrym stanie i uporządkowanie rzeczy.

Czy Uczelnia przewiduje wykorzystanie Domów Studenckich jako miejsc kwarantanny?
Nie zamierzamy tego robić i nie mamy na razie informacji, by było to planowane. Nie wszystko zależy jednak od Uczelni. Jeśli rząd zdecyduje o takim wykorzystaniu akademików, będziemy zobowiązani się dostosować. Będziemy o tym oczywiście informować. Prosimy nie martwić się o rzeczy pozostawione w domach studenckich – są bezpieczne. 

Czy jeżeli akademiki zostaną zamienione w miejsca kwarantanny, to będzie możliwość chwilowego powrotu i zabrania swoich rzeczy?
W takim przypadku przede wszystkim zrobimy wszystko, by zabezpieczyć pozostawione rzeczy. Ich odbiór będzie możliwy na tyle, na ile pozwoli sytuacja. Na razie jednak nie ma żadnych sygnałów mówiących o tym, że zmieni się przeznaczenie domów studenckich.

Czy od razu po przywróceniu zajęć będzie można wrócić do akademików?
Jeżeli wszystko wróci do normy i zajęcia będą się odbywały w normalnym trybie, to jak najbardziej będzie można się z powrotem wprowadzić. Na razie tradycyjne zajęcia są zawieszone do 29 maja.

Czy opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenckich będą umorzone dla studentów, którzy zgodnie z zaleceniami je opuścili? 
Zgodnie z Decyzją nr 74/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej mieszkańcy domów studencki PW, którzy nadal w nich mieszkają, wnoszą opłaty w niezmienionej wysokości. Natomiast te osoby, które opuściły domy studenckie, począwszy od 12 marca 2020 r. wnoszą opłatę w wysokości 25% dotychczasowej opłaty. Podstawą do otrzymania zniżki jest poinformowanie administracji akademika o opuszczeniu DS.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem zmieniającym decyzję nr 73/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w domach studenckich PW w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 maja 2020 r.

Czy są rozpatrywane wnioski w sprawie powrotu do domów studenckich?
Każdy taki przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Dopuszczamy możliwość powrotu.

Czy jest możliwość wykwaterowania i zabrania swoich rzeczy z domu studenckiego, jeśli wyjechało się na czas epidemii? Jeśli tak, czy trzeba składać jakiś specjalny wniosek?
Dopuszczamy taką możliwość. W tej chwili nie trzeba składać wniosku. W sprawie ustalenia konkretów prosimy się kontaktować z kierownikiem konkretnego domu studenckiego.

e) praktyki studenckie

Co z zaliczeniem praktyk u osób, które odbywały praktyki zawodowe, a musiały opuścić akademik, a co za tym idzie - również Warszawę?
Praktyki traktujemy tak jak zajęcia – jeżeli zajęcia są zawieszone, to praktyki również. Proszę dowiedzieć się również, czy praktykodawca nie umożliwia zrealizowania praktyk w trybie zdalnym. Jeśli jest możliwość zrealizowania praktyk w późniejszym terminie (np. w kolejnym semestrze), to zachęcamy do skorzystania z tej opcji. Wiemy, że są osoby będące na ostatnim semestrze, które zgodnie z programem studiów muszą praktyki zrealizować teraz. Rozmawiamy o elastycznym podejściu, m.in. (w miarę możliwości) o propozycji zamiany praktyk np. na projekt czy inny tryb. Jesteśmy też w kontakcie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dostrzega ten problem.

f) korzystanie z bibliotek

Czy biblioteki są otwarte?
Wszystkie biblioteki są zamknięte, również te w domach studenckich i na wydziałach.

Jeśli biblioteki będą zamknięte, to czy naliczanie kary za przetrzymanie książki będzie zatrzymane, skoro oddanie jej będzie niemożliwe?
Za przetrzymanie książek nie będą pobierane dodatkowe opłaty.

Czy biblioteka może zdigitalizować część podręczników i udostępnić ich wersje cyfrowe studentom?
Z uwagi na prawo własności intelektualnej (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) biblioteka nie może upowszechniać w taki sposób treści podręczników. Polecamy natomiast skorzystanie z zasobów elektronicznych.

g) pozostałe tematy

Co z przedłużeniem legitymacji studenckich?

W okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Więcej informacji w komunikacie na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego.

Co z zajęciami sportowymi?
Zajęcia sportowe są odwołane.

Czy koła naukowe mogą przychodzić do swoich pomieszczeń i warsztatów?
Rekomendowane jest, aby studenci ograniczali przebywanie na terenie Uczelni w czasie do 15 maja 2020 r. Osobą decyzyjną w tej sprawie jest Dziekan.

Co z rekrutacją na studia? Czy zostanie zmieniony jej termin?
Termin rekrutacji na studia, na chwilę obecną pozostaje niezmienny. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie www.pw.edu.pl.

Co z Drzwiami Otwartymi i Juwenaliami?
Do 30 czerwca 2020 r. odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie wydarzenia i konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej.

Co z terminem obowiązkowego egzaminu z języka obcego na poziomie B2 oraz jego formą?
Szczegółowe informacje na ten temat są zamieszczone w aktualnościach na stronie Studium Języków Obcych.

II. Sprawy ogólne pracowników

 1. Czy PW pozwala na prowadzenie badań w laboratoriach?
  Działalność naukowo-badawcza może być prowadzona, z zachowaniem odpowiednich zasad prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 2. Co z delegacjami, przejazdami krajowymi? Chodzi o już poniesione koszty. Do kogo można się zgłosić w tej sprawie?
  [aktualizacja: 8 kwietnia] Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. oraz zmieniającym je zarządzeniem z dnia 08.04.2020 r. wszystkie wyjazdy krajowe i zagraniczne studentów, doktorantów oraz pracowników zostają wstrzymane.
 3. Jakie są zalecenia dla pracowników?
  Zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych. Należy regularnie i dokładnie myć ręce oraz nie witać się przez powitanie ręką. Zaleca się nie dotykać dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Więcej zaleceń pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem
 4. Czy praca zdalna pracowników jest możliwa? Kiedy jest taka możliwość? Dla kogo?
  W celu przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2 kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej dalej „pracą zdalną”. Skorzystać z tej możliwości mogą pracownicy, których charakter pracy pozwala na wykonywanie obowiązków służbowych z domu.
  Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej od dnia 16 maja 2020 r.
  W sprawie pracy zdalnej prosimy również o zapoznanie się z Zarządzenie Kanclerza PW w sprawie organizacji pracy w administracji centralnej Politechniki Warszawskiej w okresie od dnia 15 kwietnia 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. 
  Prosimy też o zapoznanie się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy
 5. Jak w obecnej sytuacji ma wyglądać przepływ dokumentów?
  Papierowe dokumenty ograniczamy do niezbędnego minimum, wykorzystujemy je wtedy, gdy obowiązują wymogi formalne. W obiegu wewnętrznym wystarczy komunikacja elektroniczna (mail+ zeskanowany dokument papierowy w formie załącznika). Poczta PW będzie funkcjonowała, ale każda jednostka powinna w swoim zakresie ustalić częstotliwość i zasady odbioru i przekazywania korespondencji.

III. Sprawy ogólne funkcjonowania Uczelni

 1. Czy do biur zostaną dostarczone środki dezynfekujące? Kiedy?
  Tak, nastąpi to w terminie najpóźniej do 18 marca 2020 r.
 2. Czy będzie ograniczony dostęp do budynków PW, np. aby zwiedzać Gmach Główny?
  Na chwilę obecną Gmach Główny, jak również inne budynki Politechniki Warszawskiej są otwarte. Godziny otwarcia budynków mogą być jednak skrócone, a wejścia limitowane. Może istnieć konieczność zadzwonienia do portierni przed wejściem do budynku.
 3. W jakich godzinach uczelnia obecnie funkcjonuje?
  Tę kwestię reguluje Decyzja nr 95/2020 Rektora PW.

IV. Ważne kontakty

Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590

V. Ważne strony Internetowe

Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl/

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/koronawirus

VI. Ważne informacje i zalecenia

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy - Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2

Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich

Listę najczęściej zadawanych pytań staramy się aktualizować na bieżąco. Najświeższych informacji mogą Państwo szukać także w oficjalnych kanałach mediów społecznościowych PW:

przede wszystkim - facebook.com/politechnika.warszawskatwitter.com/PW_eduinstagram.com/politechnika_warszawska,

a także - www.facebook.com/PWpoGodzinachwww.facebook.com/BITPW, www.youtube.com/politechnikawarszawskaofficial

oraz na profilu FB prowadzonym przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej.