Znak Politechniki Warszawskiej

Koronawirus a funkcjonowanie PW – najnowsze informacje

Krok po kroku przywracamy działanie Politechniki Warszawskiej. Pandemia wciąż jednak trwa, dlatego zachowujemy szczególną ostrożność oraz stosujemy się do wypracowanych wytycznych i zasad. Co powinieneś wiedzieć?

Nowy rok akademicki  [aktualizacja]

Aktualne informacje dotyczące organizacji nowego roku akademickiego znajdują się w artykule Stanowisko władz Politechniki Warszawskiej w sprawie przewidywanego trybu pracy w semestrze zimowym r. a. 2020/2021.

Rekrutacja  [aktualizacja]

Od 14 września 2020 r. wydziały mogą prowadzić na terenie Uczelni działania związane z procesem rekrutacji, wymagające bezpośredniego kontaktu osób przyjętych na studia w Politechnice Warszawskie na r. ak. 2020/2021 z pracownikami dziekanatów. Nowo przyjęci studenci powinni śledzić komunikaty zamieszczane przez ich wydziały.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Rekrutacja.

Podejrzenie koronawirusa

Pracownikom i studentom PW podejrzewającym u siebie zakażenie koronawirusem zalecamy kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem z oddziałem zakaźnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.

Na pytania dotyczące postępowania w sprawie koronawirusa odpowiedzą konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590 lub (+48); 22 125 66 00 (numer dla osób dzwoniących z zagranicy).

Zakażenie koronawirusem i kwarantanna

W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem należy powiadomić kierownika swojej jednostki zgodnie z §11 zarządzenia Rektora nr 33/2020.

Zaleca się, by osoby powracające z zagranicy pozostały w domu przez 14 dni.

Przyjazdy i wyjazdy, w tym zagraniczne

Do odwołania wstrzymane są podróże studentów i pracowników. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na taką podróż. Uzasadniony wniosek powinien przedstawić kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekan wydziału), ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej albo kanclerz. Wniosek należy skierować do Rektora.

Akademiki

Akcja kwaterunkowa na nowy rok akademicki trwa. Chcemy też umożliwić zamieszkanie w akademikach studentom, którzy wcześniej w nich nie mieszkali, w tym nowo przyjętym studentom. Akademiki będą otwarte, ale będą funkcjonować z zachowaniem zasad i wymogów bezpieczeństwa. Do odwołania wstrzymane są odwiedziny.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z administracją danego domu studenckiego.

Szczegółowe zalecenia zawsze pozostają w gestii kierownika danego akademika.

Polecamy śledzenie profilu Komisji Kwaterunkowej SSPW na Facebooku.

Przestrzenie wspólne

Budynki PW nie są zamknięte (choć w akademikach do odwołania wstrzymano odwiedziny), ale wejście do nich jest / może być ograniczone / limitowane. Ostateczną decyzję o dostępności budynku podejmuje kierownik danego obiektu.

Odwiedzający budynki PW muszą stosować się do wytycznych i zaleceń (mogą się one różnić w zależności od budynku): jak zakrywanie nosa i ust maseczką, przyłbicą lub fragmentem odzieży, dezynfekcja rąk, pomiar temperatury, wpisanie się do księgi odwiedzin, włącznie z podaniem danych kontaktowych oraz informacji o celu wizyty. Zasady te dotyczą także pracowników i studentów PW.  

Chcesz skontaktować się z pracownikiem PW, dziekanatem, działem czy biurem? Najpierw odwiedź stronę internetową tej jednostki – tam szukaj informacji o godzinach pracy i zasadach funkcjonowania. Zamiast przychodzić / przyjeżdżać, wyślij maila lub zadzwoń. Wszyscy staramy się ograniczać kontakt osobisty do minimum.

Dotychczasowe informacje o częściowym przywracaniu działalności PW

Zarządzenia, decyzje i informacje związane z funkcjonowaniem PW w czasie pandemii