Znak Politechniki Warszawskiej

Koronawirus a funkcjonowanie PW [informacje archiwalne]

Prezentujemy archiwalne dokumenty oraz wskazówki dotyczące działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Koronawirus – najważniejsze informacje

separator aktualizacja: 24 czerwca, 14:47

ZARZĄDZENIE nr 37/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zmieniające zarządzenie nr 33/2020 Rektora PW w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej

aktualizacja: 26 maja, 15:05

ZARZĄDZENIE nr 32/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej

ZARZĄDZENIE nr 33/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej

aktualizacja: 14 maja, 16:30

DECYZJA nr 94/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zmieniająca decyzję nr 73/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w domach studenckich PW w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 maja 2020 r.

DECYZJA nr 95/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy w okresie od dnia 16 maja 2020 r. dla pracowników Politechniki Warszawskiej

ZARZĄDZENIE nr 29/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej od dnia 16 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE nr 30/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zmieniające zarządzenie nr 16/2020 Rektora PW w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

aktualizacja: 5 maja, 18:40

ZARZĄDZENIE nr 26/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w trybie na odległość oraz przedłużenia terminów składania prac dyplomowych w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz

ZARZĄDZENIE nr 27/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia w procesie kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

aktualizacja: 4 maja, 15:07

DECYZJA nr 89/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie obniżenia wysokości i zwalniania z niektórych opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

aktualizacja: 29 kwietnia, 13:50

DECYZJA nr 86/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie obniżenia wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

aktualizacja: 18 kwietnia, 17:55

DECYZJA nr 82/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy w okresie od dnia 15 kwietnia 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. dla pracowników Politechniki Warszawskiej

aktualizacja: 18 kwietnia, 18:25

ZARZĄDZENIE nr 2/2020 KANCLERZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie organizacji pracy w administracji centralnej Politechniki Warszawskiej w okresie od dnia 15 kwietnia 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.

aktualizacja: 9 kwietnia, 14:25

ZARZĄDZENIE nr 24/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 11 kwietnia do 15 maja 2020 r.

aktualizacja: 8 kwietnia, 17:15

ZARZĄDZENIE nr 23/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zmieniające zarządzenie nr 16/2020 ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa

ZARZĄDZENIE nr 16/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa

aktualizacja: 31 marca, 16:20

DECYZJA REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w domach studenckich PW w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 maja 2020 r.

aktualizacja: 24 marca, 11:50

ZARZĄDZENIE REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

aktualizacja: 17 marca, 17:00

ZARZĄDZENIE REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 18 do 25 marca 2020 r.

aktualizacja: 15 marca, 16:00

LIST REKTORA PROF. JANA SZMIDTA

aktualizacja: 13 marca, 13:37

Uwaga! W związku z opublikowaniem na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego związanych działaniami w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że paragraf 1 ust. 5 Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020  r. zostaje przywrócony. Tym samym obowiązująca jest pełna treść zarządzenia. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wykwaterowanie, o którym mowa w zarządzeniu, nie oznacza wykwaterowania w trybie regulaminowym, a opuszczenie domów studenckich.

aktualizacja: 13 marca, 13:13

ZARZĄDZENIE KANCLERZA PW 

w sprawie organizacji pracy w administracji centralnej Politechniki Warszawskiej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r.

W sprawie pracy zdalnej prosimy również o zapoznanie się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy

Biuro Spraw Osobowych informuje o dodatkowym zasiłku na czas opieki nad dzieckiem - prosimy o zapoznanie się z informacją.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Od 12 marca do 14 kwietnia 15 maja 29 maja:

  • zawieszone zostają: zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne), w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych (z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie), w tym w Szkole Biznesu PW oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW;
  • do dnia 20 marca 2020 r. kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie (zachęcamy do skorzystania z informacji przygotowanych przez CI PW dotyczących prowadzenia zajęć online);
  • zamknięta jest Biblioteka Główna PW oraz wszystkie jej oddziały.

Od Do 31 maja 30 czerwca:

  • odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie imprezy, wydarzenia i konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej;

Dodatkowo wstrzymuje się:

  • wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe pracowników, doktorantów i studentów PW;
  • przyjazdy do Uczelni gości zagranicznych;
  • kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

W tym czasie działalność naukowo-badawcza może być prowadzona, z zachowaniem odpowiednich zasad prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

WYJAZDY/PRZYJAZDY I DELEGACJE ZAGRANICZNE

Pracownicy, studenci i doktoranci PW powracający z wyjazdów zagranicznych, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez 2 tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie należy powiadomić dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na adres e-mail dostępny na stronie jednostki) oraz przesłać kopię powiadomienia na adres powiadomienia@pw.edu.pl z informacją o miejscu, dacie powrotu i celu wyjazdu (służbowy/prywatny).

W kwestiach związanych z delegacjami, przyjazdami i wyjazdami zagranicznymi prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej:

W innych sprawach prosimy zapytania kierować na adres: powiadomienia@pw.edu.pl.

WSKAZÓWKI

W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem rekomendujemy korzystanie z infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Na pytania dotyczące postępowania w sprawie koronawirusa odpowiedzą konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Prosimy również o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie MNiSW - można tam znaleźć wiadomości dotyczące wirusa, zaleceń higienicznych, postępowania w przypadku złego samopoczucia, a także wiele praktycznych wskazówek dotyczących postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Niezbędne informacje można znaleźć także w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl/web/koronawirus.

O działaniach, które społeczność PW podejmuje w obliczu pandemii, piszemy w aktualizowanym na bieżąco artykule Politechnika Warszawska versus pandemia koronawirusa.

Information for English-speaking students and employees