Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego

To już IV edycja konkursu skierowanego do absolwentów studiów I i II stopnia oraz doktorów, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej patrona konkursu.

fot. BPI

fot. BPI

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące zagadnień takich jak:

 • procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
 • otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
 • otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
 • metody badania struktury stopów metalicznych,
 • sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
 • badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
 • stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

Nagroda im. prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

 • za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), która została obroniona po dniu 31.01.2017 r. - wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.;
 • za najlepszą pracę doktorską, która została obroniona po dniu 31.01.2017 r. - wysokość nagrody wynosi 7 500 zł;
 • za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne - nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:

 • dziekani wydziałów lub rektorzy szkół wyższych,
 • dyrektorzy instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
 • członkowie Kapituły,
 • laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w Biurze Rektora:

Politechnika Warszawska

Biuro Rektora (pok. 106)

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”

lub

drogą elektroniczną (w postaci plików pdf) na adres mailowy: konkurs.czochralski@pw.edu.pl

Regulamin konkursu

Formularze zgłoszeniowe

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela pani Joanna Kuźmicz, sekretarz ds. organizacyjnych:
tel.: 22-234-13-21; e-mail: joanna.kuzmicz@pw.edu.pl