Opublikowano: 30.11.2023 07:57

Konkurs o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej

Stały rozwój nowych technologii, które jednocześnie mają pozytywny wpływ na środowisko, to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Pomysły na ich wykorzystanie są poszukiwane w nowej edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej.

Grafika konkursu przedstawiająca motywy związane z jego tematyką

Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej można przesyłać do 30 kwietnia 2024 r.

Po raz 28., a drugi w nowej formule, firma Siemens i Politechnika Warszawska organizują konkurs, którego misją jest wspieraniu rozwoju i osiągnięć studentów oraz młodych naukowców. Nagrodzone zostaną projekty wykorzystujące rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0, takie jak big data, sztuczna inteligencja czy internet rzeczy. Co równie ważne, mają pomagać przedsiębiorstwom, by ich działalność była bardziej przyjazna dla środowiska. Hasło konkursu brzmi: „Zrównoważony przemysł dzięki transformacji cyfrowej i zielonym technologiom”.

Ikona cytatu

– Nowe technologie są kluczowym narzędziem do realizacji celów wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Na co dzień innowacje wspierają firmy, by ich działania były zgodne z ideą ESG. Związany z nią zrównoważony rozwój powinien stać się integralną częścią funkcjonowania przedsiębiorstw. Aby wykorzystać szanse w tym obszarze, niezbędna jest współpraca nauki i biznesu – mówi Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska. 

Ikona cytatu

– Odpowiedzialność społeczna naukowców jest fundamentem działalności badawczej. Chcemy, aby zgłaszane projekty nie tylko przyczyniały się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, ale służyły środowisku i człowiekowi. Zgodnie z założeniami nowej formuły konkursu wspólnie z firmą Siemens szukamy właśnie takich pomysłów – podkreśla prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Nauki.

Warunki uczestnictwa

Konkurs skierowany jest do co najmniej dwuosobowych zespołów z całej Polski – studentów, doktorantów i naukowców. Skład może być dowolny, a różnorodność będzie premiowana. Ważne, by przynajmniej jeden z członków miał związek z polską uczelnią. Projekty mogą zgłaszać zespoły, ale też nauczyciele akademiccy, rady naukowe dyscyplin, rady wydziałów i rady naukowe uczelni oraz instytutów badawczych.

Laureaci zostaną wybrani w dwuetapowym postępowaniu. Najpierw prace oceni zespół naukowców. Finaliści, którzy przejdą ten etap, będą mogli przedstawić swoje projekty podczas Demo Day. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli świata nauki i biznesu, którzy wezmą pod uwagę prezentację pomysłów, a także ich potencjał wdrożeniowy.

Pula nagród w konkursie wynosi 45 000 zł. Zwycięski zespół otrzyma 20 000 zł, laureaci drugiego miejsca – 15 000 zł, a trzeciego – 10 000 zł.

Okiem laureatów

Poprzednia edycja Konkursu Siemensa i Politechniki Warszawskiej odbyła się pod hasłem „Dane dla środowiska”. Główna nagroda trafiła do zespołu Politechniki Wrocławskiej za projekt „Most wymiany danych oraz doświadczeń w obszarze zielonej transformacji”. W jego skład weszli pracownicy, doktoranci i studenci, którzy już wcześniej współpracowali w ramach prac dyplomowych i doktorskich nad wykorzystaniem danych z odnawialnych źródeł energii i magazynów energii.

– Konkurs pomógł nam dostrzec w projekcie GRAB (Green Data Bridge) realny potencjał i szersze możliwości. Dzięki nagrodzie mogliśmy rozpocząć prace nad rozszerzeniem funkcjonalności projektu o zdalne sterowanie odbiornikami. Ważnym elementem było także nawiązanie współpracy z Siemensem. Członkowie GRAB wzięli udział w szkoleniu przybliżającym działanie sterownika mikrosieci A8000 Siemensa. To narzędzie dające szerokie możliwości rozwoju kompetencji w obszarze internetu rzeczy, które są kluczowe dla dalszego rozwoju naszego projektu. Obecnie zespół GRAB bierze również udział w preinkubacyjnym programie Politechniki Wrocławskiej GROW UP TECH, prowadzonym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – podsumowuje prof. dr hab. inż. Tomasz Sikorski, członek zwycięskiego zespołu.

Wysyłka zgłoszeń

Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej wraz załącznikami można przesyłać w wersji elektronicznej do 30 kwietnia 2024 r. na adres e-mail: agnieszka.maj@pw.edu.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Zgłoszenie pracy do Konkursu” oraz nazwę uczelni, z której wywodzi się zespół badawczy.

Konkurs o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej 

Informacji dotyczących Konkursu udzielają:

Agnieszka Maj, Sekretarz ds. organizacji Konkursu, tel. (22) 2346676, e-mail: agnieszka.maj@pw.edu.pl 

Bartosz Matejko, Sekretarz ds. promocji Konkursu, tel. (22) 2345111, e-mail: bartosz.matejko@pw.edu.pl