Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat na temat funkcjonowania PW w czasie pandemii, aktualizacja: 30 kwietnia

W związku z zapowiedzianym łagodzeniem wprowadzonych w Polsce obostrzeń, od 5 maja 2021 roku traci moc list Rektora PW z 26 marca 2021 roku. Od tego dnia Politechnika Warszawska funkcjonuje zgodnie z drugim poziomem ograniczeń spowodowanych pandemią.

Grafika informacyjna