Opublikowano: 21.07.2021 13:09

Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 20.07.2021 r.

Wyniki drugiej tury kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunki studiów prowadzone w Warszawie oraz pierwszej tury kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w Płocku są dostępne na Indywidualnych Kontach Rekrutacyjnych (IKR).

Zdjęcie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi na IKR oraz na stronie:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite/Skladanie-dokumentow

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej zostały ustalone progi punktowe podane w poniższych tabelach.

W tabelach wskazano również kierunki studiów, na które kwalifikacja została zakończona.

Trzecia tura kwalifikacji na pozostałe kierunki studiów prowadzone w Warszawie zostanie przeprowadzona w dniu 26 lipca 2021 r,. a wyniki kwalifikacji będą dostępne na IKR 26 lipca ok. godz. 15:00.

Druga tura kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w Warszawie
Wydział Kierunek (nazwa w języku prowadzenia/odpowiednik polskojęzyczny) próg punktowy uwagi
Chemiczny Biotechnologia 130 kwalifikacja zakończona
Technologia Chemiczna 84 kwalifikacja zakończona
Technologia Chemiczna (profil praktyczny) 161 kwalifikacja zakończona
Fizyki Fizyka Techniczna 140 kwalifikacja zakończona
Geodezji i Kartografii Geodezja i Kartografia 101 kwalifikacja zakończona
Gospodarka Przestrzenna 112 kwalifikacja zakończona
Geoinformatyka 150 kwalifikacja zakończona
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Inżynieria Chemiczna i Procesowa 100 kwalifikacja zakończona
Inżynierii Lądowej Budownictwo 114 kwalifikacja zakończona
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Robotyka i Automatyka 169 kwalifikacja zakończona
Energetyka 146 kwalifikacja zakończona
Lotnictwo i Kosmonautyka 180 kwalifikacja zakończona
Mechanika i Projektowanie Maszyn 177 kwalifikacja zakończona
Aerospace Engineering / Lotnictwo i Kosmonautyka 172 kwalifikacja zakończona
Power Engineering / Energetyka 127 kwalifikacja zakończona
Administracji i Nauk Społecznych Administracja 93  
Inżynierii Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych 84 kwalifikacja zakończona
Papiernictwo i Poligrafia 75 kwalifikacja zakończona
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 96 kwalifikacja zakończona
Transportu Transport 75 kwalifikacja zakończona
Mechatroniki Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa 158  
Inżynieria Biomedyczna 130  
Mechatronika 121  
Mechatronics/Mechatronika 90 kwalifikacja zakończona
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska 75 kwalifikacja zakończona
Ochrona Środowiska 85 kwalifikacja zakończona
Biogospodarka 91 kwalifikacja zakończona
Zarządzania Zarządzanie  144 kwalifikacja zakończona
Inżynieria Zarządzania 113 kwalifikacja zakończona
Zarządzanie Bezpieczeństwem  Infrastruktury Krytycznej 83 kwalifikacja zakończona
       
Pierwsza tura kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w Płocku
Wydział Kierunek próg punktowy uwagi
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Budownictwo 50 kwalifikacja zakończona
Inżynieria Środowiska 54 kwalifikacja zakończona
Mechanika i Budowa Maszyn 50 kwalifikacja zakończona
Technologia Chemiczna 54 kwalifikacja zakończona
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Ekonomia 56 kwalifikacja zakończona