Znak Politechniki Warszawskiej

Informacja dla nauczycieli akademickich - kształcenie zdalne

Udostępniamy instrukcję opublikowaną przez Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.

fot. pexels.com

fot. pexels.com

W związku z zarządzeniem Rektora PW w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, że CI PW oraz Ośrodek Kształcenia na Odległość PW wspierają nauczycieli akademickich w prowadzeniu zajęć online.

Pod tym adresem znajdują się informacje dotyczące możliwości w zakresie realizacji zajęć zdalnych.

Do 20 marca 2020 r. kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie. Każdy nauczyciel akademicki jest zobligowany do 20.03.2020 r. do przekazania studentom informacji w jakiej formie będą prowadzone zajęcia i zaliczenia.

Więcej informacji o wytycznych dla całej społeczności PW można znaleźć w głównym artykule na stronie www.pw.edu.pl.