Znak Politechniki Warszawskiej

Gala Złotej Księgi 2016

Laueraci Złotej Księgi 2016

W ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej już po raz ósmy miała miejsce uroczysta gala Wręczenia Złotej Księgi Absolwentom Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie odbyło się w Małej Auli, 16 listopada 2016 roku.

Wręczenie Złotych Ksiąg odbywa się podczas obchodów Święta PW. Złota Księga przyznawana jest utalentowanym absolwentom odnoszącym sukcesy na polu nauki, sztuki, sportu. Na cześć nominowanych wygłoszone zostały laudacje. O oprawę artystyczną podczas ceremonii zadbał Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Tegoroczni laureaci:

 • Pani Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz - druga uhonorowana kobieta w historii Złotej Księgi. Absolwentka Wydziału Łączności PW. W latach 1964-1970 pracowała w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. Następnie do 1973  uczestniczyła w opracowaniu koncepcji, projektu i uruchomienia minikomputera K202. Jako Główny Konstruktor opracowała koncepcję minikomputera MERA400. Osobiście zaprojektowała procesor, moduł wielokrotnej precyzji, moduł pamięci operacyjnej i szynę systemu. Od 1984 roku do stycznia 1988 pracowała w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, biorąc udział w opracowaniu systemu operacyjnego IPIX. W styczniu 1988 roku wyjechała do Francji, gdzie rozpoczęła pracę w firmie BULL. W 2015 roku odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dr Janusz Bryzek – absolwent Wydziału Elektroniki, stopień doktora uzyskał na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej PW. Jeden ze światowych pionierów w dziedzinie micro-mechaniki krzemowej MEMS (Micro-Electro Mechanical Systems), często nazywany Ojcem Czujników. W 1979 osiedił się w Kaliforni, gdzie w kolejnych latach z sukcesem założył i rozwinął 11 firm w dziedzinie MEMS, które zyskały status światowych liderów technologicznych. Był wielokrotnie wyróżniany za swoje osiągnięcia w dziedzinie micro-mechaniki krzemowej. Jest autorem 25 amerykańskich i kilku polskich patentów. Obecnie pracuje przy rozwoju kolejnej firmy.
   
 • Dr inż. Maciej Kazimierz Gierej – absolwent Instytutu Inżynierii Chemicznej PW. Po studiach rozpoczął pracę na Politechnice Warszawskiej. Uczestniczył w przygotowaniu wielu opracowań programowych na potrzeby rządu, m.in. z zakresy przemysłu naftowego, syntezy chemicznej, polityki energetycznej, gazyfikacji węgla. W 2005 roku opracował dla Rządu Republiki Rwandy koncepcje i konsekwencje zwiększenie wydobycia gazu z jeziora Kivu. Autor licznych opracowań, artykułów i referatów. Jest również autorem i współautorem 21 patentów i wzorów użytkowych.
   
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – absolwent Wydziału Elektroniki PW. Od ukończenia studiów pracuje na Wydziale Elektroniki (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych).Wybitny specjalista w dziedzinie przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych. Autor oraz współautor ponad 100 prac naukowych. Jest trzykrotnym laureatem „Złotej Kredy” – wyróżnienia przyznawanego przez studentów. Zaangażowany w pracę organizacyjną na rzecz środowiska akademickiego. Pomysłodawca tzw. Działalności Alternatywnej w środowisku akademickim. Inicjator powstania nowych zespołów artystycznych oraz studencki mediów internetowych. Opiekun wszystkich zespołów artystycznych i mediów studenckich z ramienia Rektora PW.  
   
 • Pan Andrzej Radzimiński – absolwent Wydziału Elektroniki. W latach 1972-19754 w Instytucie Łączności – jako adiunkt naukowo-badawczy i główny projektant prowadził prace dotyczące budowy sieci teleinformatycznych, za które otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1982-1987 był doradcą Ministra Łączności ds. reformy gospodarczej, a po likwidacji Ministerstwa – Zastępcą Dyrektora Generalnego PPTiT. Utworzył on od podstaw spółkę RP Telekom S.A, która w 1999 roku zmieniła nazwę na Netia Holdings S.A., a następnie na Netia S.A. Był pierwszym prezesem zarządu. W lipcu 1999 roku Netia, jako pierwsza w historii polska firma, weszła na giełdę w USA. W roku 2000 za zasługi dla rozwoju inwestycji w Polsce został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2006 – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.  

Złota Księga ustanowiona została Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW, które postanowiło wpisywać do Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej abiturientów o wybitnych osiągnięciach zawodowych i społecznych. Pierwszy wpis odbył się w 2009 roku podczas obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.